Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB voert het depositogarantiestelsel (DGS) uit. Om dit te kunnen doen ontvangt DNB persoonsgegevens van rekeninghouders van banken.

Als DNB besluit tot toepassing van het DGS, is het van belang om snel vast te kunnen stellen of u als rekeninghouder van de bank recht heeft op een vergoeding. DNB heeft hiervoor de gegevens van de rekeninghouders van een bank nodig. De bank verstrekt deze gegevens aan DNB. De aangeleverde gegevens bevatten:

  • persoonsgegevens om de identiteit van de rekeninghouder vast te stellen
  • een overzicht van alle rekeningen van een rekeninghouder
  • markeringen of een rekening of rekeninghouder in aanmerking komt voor het DGS
  • aanvullende informatie die nodig is om tot uitkering over te gaan; als een rekening door de bank is geblokkeerd ontvangen we de reden hiervan (het kan gaan om een strafrechtelijk gegeven, zoals een veroordeling voor witwassen van geld)

DNB besluit, voor zover mogelijk, geautomatiseerd of u recht heeft op een vergoeding en wat de hoogte van de vergoeding is. Dit baseren we op de ontvangen gegevens en de DGS-regelgeving. Het kan nodig zijn dat DNB u om aanvullende gegevens vraagt, voordat DNB een besluit kan nemen. De motivering is in het besluit vermeld. In geval u het niet eens bent met een beslissing dan is het mogelijk een bezwaarschrift in te dienen.

Uw persoonsgegevens worden gedeeld met het Depositogarantiefonds. Dit fonds verzorgt de financiering van uw vordering en voor ditzelfde bedrag neemt het fonds deze claim van u over op de failliete bank.

In de periode dat het DGS niet in werking is, ontvangt DNB gegevens van banken om de juistheid van de gegevens te beoordelen.

DNB heeft de persoonsgegevens nodig om haar taak in het algemeen belang uit te kunnen voeren (AVG artikel 6e). Deze persoonsgegevens bewaart DNB drie maanden. De persoonsgegevens die DNB ontvangt als het DGS voor een bank in werking treedt worden twintig jaar bewaard.

Heeft u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens of over uw rechten? Bekijk de pagina ‘Ontvangers van gegevens, uw rechten en contactinformatie.’