Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Mannen planten groendak

(c) ANP

Financiële partijen ervaren knelpunten bij het financieren van de circulaire projecten. Om die knelpunten aan te pakken, is een actieagenda opgesteld door de financiële sector en Rijksoverheid. De uitwerking is in handen van de werkgroep financiering circulaire economie.

Actieagenda

Financiële partijen ervaren verschillende knelpunten in de financiering van de circulaire economie. Op 7 juli 2020 hebben bestuurders van financiële instellingen en de Rijksoverheid een gezamenlijke actieagenda opgesteld. Doel is de meest prangende knelpunten aan te pakken. Dat doen financiële instellingen en andere partijen gezamenlijk in de werkgroep financiering circulaire economie.

Thema’s op de actieagenda

De belangrijkste thema’s op de actieagenda zijn:

  • kennisontwikkeling, kennisdeling en standaardisering
  • vergroten financieringsaanbod eigen vermogen voor circulaire start- en scale ups
  • financieren van samenwerkingsverbanden, het economisch systeem en de circulaire praktijk.

Subwerkgroepen

De werkgroep heeft op dit moment twee subwerkgroepen. De subwerkgroep Circulaire metrics en assessment richt zich onder andere op een grotere  standaardisatie voor het meten van circulaire economie voor de financiële sector. Ook is deze subwerkgroep bezig met de doorvertaling van indicatoren naar risicomodellen en werkwijzers. Hierbij wordt voortgebouwd op al bestaande en gebruikte methodieken. De subwerkgroep Gelijk speelveld voor financieren circulaire economie richt zich op een standaardbeleid voor circulaire dienstmodellen. Ook is de groep bezig met het vereenvoudigen en beter integreren van de beoordeling van lineair en circulair risico. En de werkgroep wil  lessen leren uit concrete casus (landmark deal).

Eerste resultaten

De werkgroep wil de eerste resultaten presenteren tijdens de Week van de circulaire economie in februari 2022.

Over de werkgroep

De werkgroep Circulaire economie is opgericht in 2021. Leden van de werkgroep zijn financiële instellingen en diverse andere organisaties: Invest-NL, Rabobank, ABN Amro, Ministerie van IenW, PGGM, ING, Bird&Bird, KPMG, Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA), NEN, Europese Investeringsbank, Nederlandse Waterschapsbank (NWB), Sustainable Finance Lab, Circle Economy, Fair Capital Partners, Doen Participaties, Copper8, Nyenrode Business Univesiteit.

Voorzitters zijn: Anne Mieke van der Werf (Invest-NL), Björn Aarts (Rabobank), Hein Brekelmans (ABN Amro).