Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Werkgroep Circulaire economie

Mannen planten groendak

De financiële sector als aanjager van de circulaire economie: dat is het doel van de Werkgroep Circulaire Economie. De werkgroep stelt vier concrete acties voor om knelpunten in de financiering van circulaire bedrijven en projecten aan te pakken.

Knelpunten

De financiële sector speelt een belangrijke rol in het verschaffen van financiering aan circulaire bedrijven en daarmee in de versnelling van de transitie naar een circulaire economie. Maar financiële partijen ervaren knelpunten bij het financieren van circulaire bedrijven en projecten. Om die knelpunten aan te pakken, doet de Werkgroep Circulaire Economie voorstellen voor vier concrete acties.

Vier acties

Voorop staat dat circulariteit een integraal onderdeel moet zijn van de beoordeling van financieringsaanvragen en investeringsbeslissingen. Daarvoor zijn vier acties nodig:

  • neem lineaire én circulaire risico’s mee in financieringsbeslissingen
  • weeg circulaire metrics mee in de financiering
  • doe ervaring op door het sluiten van landmarkdeals
  • optimaliseer en verbreed het financieringsinstrumentarium.

Lineaire én circulaire risico’s meenemen in financieringsbeslissingen

Lineair risico moet expliciet worden meegenomen in financieringsbeslissingen. Het gaat hier om het risico op discontinuïteit door te blijven ondernemen onder de onhoudbare aanname van oneindige grondstoffen. Daarnaast moet circulair risico reëler worden ingeschat door (risico)modellen op de toekomst te richten en zekerheden te zoeken in toekomstige kasstromen, stabiliteit op de lange termijn én ketencontracten.

Circulaire metrics meewegen in de financiering

Door het meewegen van circulaire metrics in de financiering wordt de transparantie vergroot, worden externe controle en benchmarken mogelijk én wordt het risico op greenwashing verlaagd. Uniforme circulaire metrics leiden tot een eerlijker speelveld, waarin circulaire activiteiten (of het gebrek eraan) zichtbaar worden en meegewogen kunnen worden in financierings- en investeringsbesluiten.

Ervaring opdoen door het sluiten van landmarkdeals

Door het sluiten van landmarkdeals en het fit for finance maken van circulaire proposities wordt sneller praktijkervaring opgedaan. Een landmarkdeal is het financieren van een bedrijf dat nadrukkelijk circulariteit nastreeft en minstens één nieuw element van circulaire financiering toepast. De inzichten die hieruit volgen, hoe we het beste circulariteit kunnen meten, hoe risico’s en kansen gewogen moeten worden en hoe financiers op structurele wijze deze informatie kunnen gebruiken, worden met de sector gedeeld. Standaarddocumentatie wordt ontwikkeld en ter beschikking gesteld.

Optimaliseer en verbreed het financieringsinstrumentarium

Met het uitbreiden en optimaliseren van het financieringsinstrumentarium komen we snel tot een kantelpunt waarna circulaire financiering de norm wordt. Met meer risicodragend kapitaal voor circulaire bedrijven in een vroege fase en voor het ontwikkelen van passende financiering, kunnen circulaire bedrijven groeien naar de benodigde schaal om te voldoen aan investeringscriteria voor financiers in een latere fase, zoals banken en institutionele beleggers. Blended finance, overheidsfinanciering en financiële innovatie kunnen een belangrijke rol hierin spelen.

Samenwerking

De financiële sector is afhankelijk van haar klanten, overheden, regelgevers en toezichthouders. Al deze spelers zullen moeten samenwerken, tegelijk optrekken en inzichten met elkaar delen zodat circulaire financiering in 2030 business as usual is. Zo kunnen we samen de financiële sector inzetten als hefboom en aanjager van de circulaire transitie.

Publicatie en roadmap

In de Week van de Circulaire Economie van 7 t/m 12 februari 2022 presenteerde de Werkgroep de eerste resultaten van haar werk en publiceerde zij ‘De financiële sector als aanjager van de circulaire economie: roadmap circulair financieren 2030.

Wilt u contact over deze publicatie? Stuur een email naar hilde.sijbring@circularfinancelab.nl.

CEO’s & directeuren over ambitie financiering circulaire economie

Naar aanleiding van de publicatie komen in de volgende video CEO’s/directeuren van Invest-NL, Rabobank, KPMG, Doen en De Nederlandsche Bank aan het woord over het financieren van bedrijven in de circulaire economie.

Over de werkgroep

De werkgroep Circulaire Economie is opgericht in 2021 onder het Platform voor Duurzame Financiering. De hoofdwerkgroep richt zich op een sectorbrede strategie voor circulair financieren. De subwerkgroep Circulaire metrics en assessment richt zich op een grotere standaardisatie voor het meten van de circulaire economie voor de financiële sector en de doorvertaling van indicatoren naar risicomodellen en werkwijzers. De subwerkgroep Gelijk speelveld voor financieren circulaire economie richt zich op een standaardbeleid voor circulaire dienstmodellen.

Leden werkgroep

Leden van de werkgroep zijn vertegenwoordigers van financiële instellingen en diverse andere organisaties: ABN AMRO, Allen & Overy, ASR, Bird & Bird, Circle Economy, Circular Finance Lab, Copper8, Deloitte, EY, Fair Capital Partners, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, ING, Invest-NL, KPMG, Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA), NEN, Nederlandse Waterschapsbank (NWB), Nyenrode Business University, PGGM, Rabobank, Stichting DOEN, UPCM.

Voorzitter is: Anne Mieke van der Werf (Invest-NL)

Roadmap Circulair Financieren 2030

7,5MB PDF
Download