Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB Toorop aan het water

Indienen Woo-verzoek

Via onderstaand webformulier kunt u een verzoek doen om één of meerdere documenten openbaar te maken op grond van de Wet open overheid (Woo).

DNB en de Wet open overheid

Met ingang van 1 mei 2022 kunt u op basis van de Wet open overheid (Woo) bij DNB een verzoek indienen om publieke informatie. Hieronder vindt u een formulier dat u daarvoor kunt gebruiken. DNB zal uw verzoek met zorg behandelen en informatie openbaar maken waar dat kan.

Let op: In de wet is bepaald dat DNB tot 1 mei 2025 geen informatie mag verstrekken uit documenten die zij al voor 1 mei 2022 onder zich had en die verband houden met haar wettelijke taken. Ook is DNB gebonden aan verschillende geheimhoudingsverplichtingen. Deze hebben voorrang op de Woo.

Formulier indienen Woo-verzoek

Post of e-mail

Het is ook mogelijk uw Woo-verzoek in te dienen via de post of met een e-mail naar:

De Nederlandsche Bank
Postbus 98
1000 AB Amsterdam

E-mailadres: woo@dnb.nl