Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

2022-03-15 DNB heeft methodiek xBRL-enumeraties gewijzigd

In alle huidige DNB taxonomieën werd het QNameItemType gebruikt voor enumeraties. Deze benadering is overgenomen van EBA en EIOPA in een tijd waarin dit een gebruikelijke methodiek was. In de xBRL International specificatie biedt dit datatype echter geen restrictie op specifiek te rapporteren waarden, wat bij een enumeratie wel gewenst is. Sinds de introductie van het enumerationItemType door xBRL international is er een passender data type en, in navolging van EBA en EIOPA, gebruikt DNB voortaan dit type voor enumeraties. Dit geldt voor alle huidige en toekomstige taxonomieën.

Wijziging

DNB heeft per 08/03/2022 van alle enumeraties een enumerationItemType gemaakt en past dit toe met terugwerkende kracht, dus ook voor alle bestaande enumeraties. Deze wijziging wordt in één keer doorgevoerd en is zichtbaar in de DNB Data Dictionary en in nieuw te publiceren XBRL-taxonomieën. DNB zal oude publicaties van DNB reporting frameworks en DNB taxonomy packages niet opnieuw publiceren. Deze wijziging heeft geen impact op xBRL-instances en rapportages die ingestuurd worden in Excelformaat. De wijziging heeft ook geen impact op herrapportages.

Reageren

Omdat het gebruik van enumerationItemType volgens de xBRL international standaard is, verwacht DNB dat ondersteunende software hier geen problemen van ondervindt. Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen of zorgen hebben, neem dan contact op via xbrl@dnb.nl.