Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Beleggingsinstellingen

Beleggingsinstellingen zijn verplicht om aan DNB gegevens te verstrekken krachtens de Verordening (EG) Nr. 1073/2013 van de Europese Centrale Bank (d.d. 18 oktober 2013) houdende statistieken betreffende de activa en passiva van beleggingsfondsen (ECB/2013/38).

Een beleggingsinstelling is een onderneming voor collectieve belegging die:

  • in financiële en niet-financiële activa belegt, voor zover zij belegging van het publiek (d.w.z. retail/particuliere, professionele en institutionele beleggers) aangetrokken kapitaal beoogt en waarbij sprake is cq kan zijn van meer dan één deelnemer;
  • rechten van deelnemingen uitgeeft;
  • overeenkomstig gemeenschapsrecht of nationaal recht opgericht is krachtens:
    I)   overeenkomstenrecht (als gewone fondsen bestuurd door beheerders);
    II)  vennootschapsrecht (als een beleggingsmaatschappij); 
    III) een ander vergelijkbaar mechanisme.

Voor de verdere invulling van het begrip beleggingsinstelling wordt aangesloten bij de Wet op het financiële toezicht (Wft), met dien verstande dat de krachtens deze wet geldende vrijstellingscriteria met betrekking tot het minimum deelnemersbedrag, het aantal deelnemers en aard van beleggers voor deze rapportage niet van toepassing zijn. Deze in het kader van de Wft vrijgestelde beleggingsinstellingen vallen wel onder de DNB-rapportage voor beleggingsinstellingen.

Toelichting Aanmeldingsformulier BLI (mrt 2021)

116KB PDF
Download Toelichting Aanmeldingsformulier BLI (mrt 2021)

Aanmeldingsformulier BLI (jan 2023)

48KB XLSX
Download Aanmeldingsformulier BLI (jan 2023)