Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

EBA DPM 3.2 entrypointwijzigingen en wijziging filing indicatoren

Omdat er een paar grote technische wijzigingen van de EBA aankomen met betrekking tot DPM 3.2 entrypoints en filing indicatoren, wil DNB u hierover bij wijze van uitzondering informeren. Het doel van deze communicatie is om u te helpen deze wijzigingen tijdig en op de juiste wijze te implementeren zodat wordt voorkomen dat rapportages worden afgekeurd en er beperkte tijd beschikbaar is om dit te herstellen.

DPM 3.2 entrypointwijzigingen
Met ingang van referentieperiode december 2022 zijn er geen separate EBA-entrypoints meer voor solo en geconsolideerd en voor IFRS en GAAP. Deze wijziging geldt niet alleen voor de CRD-rapportages maar voor alle rapportages die zijn opgenomen in EBA DPM 3.2, dus bijvoorbeeld ook voor de MREL/TLAC. Uitzonderingen hierop zijn de COREP-OF, ALMM, AE en GS-II. Als gevolg van de uitgestelde ingangsdatum zullen de entrypointwijzigingen voor deze rapportages gelijktijdig ingaan met de gewijzigde rapportages vanaf een nog door EBA te communiceren referentiedatum. Voor rapportages over oudere referentiedatums verandert er niets.

De entrypointwijziging houdt in dat er nog maar één entrypoint is die zowel moet worden gebruikt voor solo als geconsolideerde rapportages en ongeacht het gebruikte boekhoudsysteem. Dus in plaats van één entrypoint voor LE solo en één entrypoint voor LE geconsolideerd, is er vanaf referentieperiode december 2022 slechts één entrypoint LE.
Het consolidatieniveau moet worden toegevoegd aan de entiteit waarover wordt gerapporteerd, dus als een uitbreiding op de LEI-code met “.IND” of “.CON”. Door de toevoeging van het consolidatieniveau aan de LEI-code, verandert ook het te gebruiken schema. Het nieuwe schema is terug te vinden op de EBA website.  

Wijziging filing indicatoren
Vanaf 1 januari 2023 moet voor alle templates een filing indicator worden aangeleverd. Een ontbrekende filing indicator is dus niet meer toegestaan. Dit geldt voor alle rapportages én herrapportages die worden aangeleverd vanaf 1 januari 2023 ongeacht de DPM-versie waaronder deze is gerapporteerd. Wij adviseren u om deze wijziging al zo spoedig mogelijk te implementeren.

Filing rules
De EBA filing rules 1.6 en 3.6 zijn op bovengenoemde wijzigingen aangepast. Voor meer informatie over filing rules 1.6 en 3.6 zie EBA Filing Rules.

Vragen
Voor vragen kunt u contact opnemen met uw reguliere contactpersoon bij het Expertisecentrum Toezichtrapportages Banken van DNB.