Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

“Verplichte templates en filing indicatoren”: nieuwe publicatie m.b.t DPM 3.2

Onder “Gebruikersdocumentatie” is een nieuwe versie beschikbaar van het bestand “Verplichte templates en filing indicatoren”, waarin wordt aangegeven welke templates verplicht, niet toegestaan of optioneel zijn en welke filing indicatoren in de xbrl-rapportage moeten worden opgenomen. Deze versie heeft betrekking op DPM 3.2 en is deels geldig vanaf referentieperiode december 2022 en deels vanaf juni 2023.

Gewijzigde cellen zijn geel gemarkeerd. Specifieke wijzigingen zijn aangegeven in rood.

De wijzigingen in deze versie voor DPM 3.2 hebben betrekking op de volgende templates:
- COREP FRTB
- COREP OF
- COREP LR
- Asset Encumbrance
- SBP CR
- NSFR
- LCR DA
- ALMM
- GSII
- Remuneration Benchmarking
- Remuneration High Earners

Ook worden er nieuwe modules geïntroduceerd:
- SBP IFRS9
- Remuneration Pay Gap
- Remuneration Higher Ratios

Extra aandacht wordt gevraagd bij de wijzigingen van de filing indicatoren. Voor iedere (her)aanlevering dient vanaf 1 januari 2023 voor elke template een filing indicator meegegeven te worden. Dit geldt ook voor templates die buiten de normale frequentie worden gezonden. Bijvoorbeeld, een verplichte halfjaarlijkse template heeft een positieve filing indicator in Q2 en Q4 en een negatieve filing indicator in Q1 en Q3.

Bij vragen kunt u bellen met uw reguliere contactpersoon voor rapportages bij DNB.

Een volledig overzicht van alle rapportageverplichtingen, technische informatie met betrekking tot validatieregels, EBA Data Point Model(s) (DPM) en XBRL taxonomieën is terug te vinden op de EBA-website via de volgende link:
EBA reporting frameworks