Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Informatiepagina Basic rapportages

Op deze pagina vindt u een overzicht van de rapportages die verzekeraars met beperkte risico-omvang (hierna: Basic-verzekeraars) in 2024 moeten indienen, inclusief de daarbij behorende indieningstermijnen.

 

Rapportage Deadline
 • Kwartaalstaten
 • Binnen 6 weken na afloop van elk kwartaal; de eerstvolgende deadline is op 13 mei 2024
 • Jaarverslag
 • Uiterlijk 1 juli 2024; bij voorkeur digitaal via Mijn DNB, dienst Rapportages
 • Jaarrapportage (gecertificeerd/gewaarmerkt)
 • Uiterlijk 21 mei 2024 (certificering: uiterlijk 3 juni 2024)
 • Voor zowel levensverzekeraars als natura-uitvaartverzekeraars: het tabblad “jaar_uitloop_impact UFR_LTG” in de nationale staat kapitaalgeneratie levensverzekeraars.


  Let op: u hoeft als Basic-verzekeraar alleen het tabblad “jaar_uitloop_impact_UFR_LTG” in te vullen, de overige 3 tabbladden hoeft u niet in te vullen (deze zijn bestemd voor Solvency II-verzekeraars).
 • Uiterste inzenddatum 21 mei 2024 (voor het boekjaar 2023, met referentiedatum 31 december 2023).

  In de logfile van de staat “Kapitaalgeneratie levensverzekeraars’ vindt u een invul-toelichting. Zie ‘Documentatie’ hieronder.

 

 

 

 

 • Rapportage “Business Model Analysis (BMA), tabblad schade of leven.

 

 • Let op: voor deze staat geldt de eerste twee jaar een aangepaste indieningstermijn (24 weken i.p.v. 20 weken na afloop van het boekjaar). De eerstvolgende uiterste inzenddatum van deze staat is 17 juni 2024.

Lever uw rapportages vóór de uiterste inzenddatum in

Om vast te stellen of u tijdig aan uw verplichtingen voldoet, controleert DNB op geautomatiseerde wijze de inzendingen in Mijn DNB, dienst Rapportages. Het is daarom belangrijk dat u altijd vóór de uiterste inzenddatum de rapportages in de daarvoor opengestelde verplichtingen via Mijn DNB, dienst Rapportages indient.

Jaarrapportages

De modelstaten (versie 2024) ten behoeve van het invullen van de rapportages bevinden zich onderaan deze pagina. Wat betreft de jaarrapportage treft u hier, naast een volledige jaarrapportage, ook de volgende specifieke jaarrapportages aan:

 • een jaarrapportage voor leven- en natura-uitvaartverzekeraars;
 • een jaarrapportage voor schadeverzekeraars (Nb: zonder de staten die voor u niet van toepassing zijn); en
 • de nationale staten “Kapitaalgeneratie levensverzekeraars” en “Business Model Analysis”.

Houdt u er rekening mee dat naast de jaarrekening ook een aantal jaarstaten gecertificeerd/gewaarmerkt moet worden.

Hulpprogramma’s

DNB stelt – net als bij de voorgaande rapportages – verschillende hulpprogramma’s beschikbaar. Deze hulpprogramma’s zijn geactualiseerd, wij verzoeken u daarom nadrukkelijk om gebruik te maken van de aangepaste hulpprogramma’s (versie 2024) en niet van de oudere versies.

De actualisatie betreft onder andere een aangepaste rentetermijnstructuur (cijfers ultimo 2023), waarbij u voor de berekening van de technische voorzieningen de keuze heeft tussen de risicovrije rentetermijnstructuur zonder of met de volatiliteitsaanpassing (VA).

Tevens zijn de hulpprogramma’s aangepast/geschikt gemaakt voor de (eventuele) jaarlijkse aanpassingen van de UFR: 3,45% in 2022 en 2023.

De correctie op de aandelenschok uit hoofde van het symmetrisch aanpassingsmechanisme voor aandelen bedraagt 1,46% voor de jaarrapportage ultimo boekjaar 2022; de aandelenschokken worden dan 40,46% (=39,00%+1,46%) voor aandelen type 1 en 50,46% (=49%+1,46%) voor aandelen type 2 (Nb: de schok voor aandelen in strategische deelnemingen blijft 22%).

Vragen?

Voor technische vragen over de rapportages - inclusief invoerinstructies - kunt u zich wenden tot de helpdesk verzekeraars (helpdesk-verzekeraars@dnb.nl ). Voor overige en inhoudelijke vragen over de toepassing van Solvency II wet- en regelgeving is de Solvency II-mailbox beschikbaar (Solvency2@dnb.nl), onder vermelding dat het Solvency II Basic betreft.

 

Documentatie

Toelichting bij het invullen van de Solvency II Basic verzekeringsstaten

155KB DOCX
Download Toelichting bij het invullen van de Solvency II Basic verzekeringsstaten

Logfile nationale staat kapitaalgeneratie levensverzekeraars

301KB PDF
Download Logfile nationale staat kapitaalgeneratie levensverzekeraars

Logfile nationale staat BMA

314KB PDF
Download Logfile nationale staat BMA

Rapportages

4A.Kwartaalrapportage 2024

3,3MB XLSX
Download 4A.Kwartaalrapportage 2024

4B.1.Jaarrapportage 2024

4,9MB XLSX
Download 4B.1.Jaarrapportage 2024

4B.2.Jaarrapportage Schade 2024

4,9MB XLSX
Download 4B.2.Jaarrapportage Schade 2024

4B.3Jaarrapportage Leven & Natura 2024

4,9MB XLSX
Download 4B.3Jaarrapportage Leven & Natura 2024

4C.Kwalitatieve Jaarrapportage 2024

26KB DOCX
Download 4C.Kwalitatieve Jaarrapportage 2024

Nationale Staat Kapitaalgeneratie Levensverzekeraars

30KB XLSX
Download Nationale Staat Kapitaalgeneratie Levensverzekeraars

Nationale Staat Bma Versie 2024

33KB XLSX
Download Nationale Staat Bma Versie 2024

Hulpprogramma’s

5A.Concentratierisico HP 2024

115KB XLSX
Download 5A.Concentratierisico HP 2024

5B Discontering Kasstromen Beste Schatting HP 2024

76KB XLSX
Download 5B Discontering Kasstromen Beste Schatting HP 2024

5C Risicomarge HP 2024

401KB XLSX
Download 5C Risicomarge HP 2024

5D Renteschokken Activa HP 2024

101KB XLSX
Download 5D Renteschokken Activa HP 2024

5E Spreadrisico HP 2024

138KB XLSX
Download 5E Spreadrisico HP 2024

5F Tegenpartijkredietrisico & Rampenrisico Schade HP 2024

156KB XLSX
Download 5F Tegenpartijkredietrisico & Rampenrisico Schade HP 2024