Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

20-10-2023 Nieuwe Solvency II XBRL taxonomie versie 2.8.0

Gepubliceerd: 20 oktober 2023

EIOPA heeft op 13 oktober 2023 een hotfix van de Solvency II XBRL taxonomie versie 2.8.0 gepubliceerd. Deze versie bevat met name correcties op de validatieregels. Met ingang van het 4e kwartaal van 2023 dienen rapportages met deze taxonomie te worden aangeleverd. U vindt de nieuwe taxonomie, templates, validatieregels en filing rules op de website van EIOPA. Hieronder treft u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van taxonomie 2.7.0 alsmede informatie over de wijzigingen in de Nationale Staten boekjaar 2023.

 

Overzicht belangrijkste wijzigingen

 • Grensoverschrijdende activiteiten: lijst entiteiten en activiteiten per land (solo)
 • Duurzame investeringen en klimaatverandering gerelateerde risico’s (solo)
 • Informatie over schadeproductcategorieën (solo)
 • Informatie over onderschreven cyberrisico’s (solo)
 • Uniformering templates (Partieel) Intern Model verzekeraars (solo en groep)

 

Wijzigingen specifiek voor groep (afwijkend van solo)

 • Aanvullende informatie over componenten van SCR en Own Funds
 • Volledig beeld totale niet-beschikbare eigen vermogen
 • Verduidelijking van ondernemingen in de reikwijdte van de groep
 • Significante blootstellingen per tegenpartij (en niet item voor item)
 • Overzicht risicoconcentratie op basis van belangrijkste factoren

 

Nieuwe templates (belangrijkste wijzigingen)

 • S.04.03/04/05: Lijst van verzekeringstechnische entiteiten en activiteiten per land (solo, jaar). Inclusief EER- en niet-EER-branches, activiteiten per land en plaats acceptatie, locatie van het risico. Templates niet van toepassing indien 100% activiteiten in home country.
 • S.06.04: Duurzame investeringen en klimaatverandering gerelateerde risico’s (solo, jaar). Ratio duurzame investeringen t.o.v. totale beleggingen, blootgesteld aan transitierisico en fysiek risico. Op basis van eigen methodologie.
 • S.14.02: Non-life, Informatie over schadeproductcategorieën (solo, jaar). Analoog aan uitvraag S.14.01 voor leven, o.a. aantal contracten einde jaar, totaal premies, claims en commissies - direct en via tussenpersonen.
 • S.14.03: Cyber Risk, Informatie over onderschreven cyberrisico’s (solo, jaar): productgroep code, doelmarkt, productcategorie, impact van cybercomponent, beschrijving van risico's inbegrepen in de dekking, valuta, verzekerde sommen, premies, bedragen herverzekerd, bedrag en aantal claims afgehandeld met en zonder betaling, technische voorzieningen.
 • S.25/S.26: SCR voor (Partieel) Intern Model verzekeraars (solo en groep, jaar). S.25.05 ter vervanging van templates S.25.02 (partieel) en S.25.03 (full). S.26.08-16: nieuwe templates met uitvraag van gedetailleerde informatie over individuele risicomodules en modelwijzigingen. Hierover zal later uitgebreider worden gecommuniceerd.

 

Aangepaste templates (belangrijkste wijzigingen)

 • S.06.02 Lijst van activa. Uitbreiding: toepasselijkheid van bail-in regels, crypto-activa, bewaarder LEI-code, lange termijn belegging in aandelen, item over regionale overheden en lokale autoriteiten (RGLA), uitbreiding vastgoedgegevens.
 • S.13.01 Prognose van toekomstige brutokasstromen: uitsplitsing uitgaande kasstromen naar toekomstige gegarandeerde en discretionaire uitkeringen.
 • S.14.01 Analyse van levensverzekeringsverplichtingen (solo, jaar). Uitbreiding: Aantal contracten met afkoop gedurende/einde van het jaar, uitsplitsing geschreven premies, betaalde commissies, fiscaal regime van het product, verwachte toekomstige premies en commissies, pensioenaanspraken, winstdeling en resterende contractuele looptijd.
  DNB heeft naar aanleiding van de aanpassing van de template alsmede de invoering van de wet toekomst pensioenen ook de productcoderingen voor deze template aangepast. Voor meer informatie zie deze link.
 • S.17.03 (voorheen 17.02): Technische voorzieningen voor het schadeverzekeringsbedrijf - Per land, uitsplitsing Direct business, Accepted proportional en Accepted non-proportional reinsurance.
 • S.30.01 Facultatieve dekking schade- en levensverzekeringsbedrijf - Basisdata (solo, jaar): Lines of business non-life, 20 grootste risico’s in plaats van 10.
 • S.30.03 Programma uitgaande herverzekering - Basisdata (solo, jaar): meer informatie over commissies en andere contractbepalingen.
 • S.36/S.37: Uitbreiding informatie over intra-groep transacties/derivaten, apart template voor Winst-en-verlies informatie S.36.05 (solo’s die onderdeel zijn van een groep en voor groepen, jaar).

 

Verwijderde templates

 • S.03.02/03 Off-balance sheet items – lijst ontvangen en verstrekte garanties (solo)
 • S.05.02 Premies, claims en kosten per land (solo)
 • S.06.01 Overzicht van de activa (solo en groep)
 • S.08.02 Derivaten transacties (solo en groep)
 • S.15.01 Beschrijving van de garanties van variabele annuïteiten (solo en groep)
 • S.15.02 Afdekking van garanties van variabele annuïteiten (solo en groep)

 

Financial Stability Reporting

 • S.14.04/05: Nieuwe templates voor details over liquiditeitsrisico levensverzekeringen en schadebedrijf.
 • S.38.01: Duration technische voorzieningen: uitbreiding met effectieve duration.
 • S.39.01: Uitbreiding met resultaat Winst & verlies, technische en niet-technische rekening en betaalde belasting.
 • De jaarrapportage komt te vervallen.

 

Nationale Staten boekjaar 2023

 • De nationale staat “Winst- en verliesrekening” geactualiseerd naar aanleiding van de inwerkingtreding van IFRS 17. Zie: https://www.dnb.nl/login/dienst-rapportages/toezichtrapportages/verzekeraars/, Nationale Staten – Specificaties (documenten versie 2.0.0 en Nationale Staat IFRS 17 Winst en Verliesrekening Rekening Log File).
 • De nationale staat “Natura-uitvaart” is geschrapt.

 

EIOPA links

Q&A: https://www.eiopa.europa.eu/search-qas_nl

ITS: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2023:120:FULL

Taxonomie: https://www.eiopa.europa.eu/tools-and-data/supervisory-reporting-dpm-and-xbrl_en