Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

16 december 2020 Statistiek

De AIFMD-rapportages dienen uiterlijk op de laatste werkdag van de maand die volgt op de verslagperiode ontvangen te zijn in het DLR.[1]

Op basis van de gedelegeerde verordening geldt voor de rapportages van de Fund of Funds een langere inzenddatum van 15 dagen[2]

U heeft voldaan aan uw rapportageverplichting wanneer de ESMA Beheerdersrapportage en ESMA Fondsrapportage(s) de status “voldaan” heeft gekregen in het DLR.  


Let op: voor ieder fonds, waarvoor een rapportageverplichting openstaat in het DLR, dient u een apart XML bestand in te sturen met enkel de gegevens betreffende dat fonds.

Uiterste indieningstermijn ESMA AIFMD Rapportages
Rapportageperiode/ verslagperiode Frequentie Indieningstermijn beheerder beleggingsinstelling
31 maart Kwartaal

Uiterlijk op de laatste werkdag van de maand die volgt op de verslagperiode*

30 juni Kwartaal
Halfjaar

Uiterlijk op de laatste werkdag van de maand die volgt op de verslagperiode*

30 september Kwartaal

Uiterlijk op de laatste werkdag van de maand die volgt op de verslagperiode*

31 december Kwartaal
Halfjaar
Jaar

Uiterlijk op de laatste werkdag van de maand die volgt op de verslagperiode*

*Op basis van de gedelegeerde verordening geldt voor de rapportages van de Fund of Funds een langere inzenddatum van 15 dagen.[2]

[1] U kunt de voor uw instelling geldende frequentie en indieningstermijnen van de wettelijk vereiste rapportages vinden in de Regeling staten financiële ondernemingen Wft 2011 (Rsfo) onder Bijlage 6.6 Beheerders – fondsrapportages. 

[2] Op grond van artikel 110, eerste lid, van de Gedelegeerde verordening (EU) Nr. 231/2013  van de Commissie d.d. 19 december 2012