Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Deze dienst stelt financiële instellingen in staat om de (contact)-gegevens van onder andere bestuurders en externe partijen te controleren, zoals deze bij DNB geregistreerd staan.

Deze dienst is momenteel beschikbaar voor pensioeninstellingen, verzekeraars, betaalinstellingen, beleggingsondernemingen, trustkantoren, aanbieders van cryptodiensten en banken (LSI’s). Pensioeninstellingen, betaalinstellingen, beleggingsondernemingen en LSI-banken kunnen via Organisatiegegevens documenten uploaden.

Let op: voor het gebruik van deze webdienst dient u door uw eHerkenning-provider geautoriseerd te zijn voor de dienst ‘Toezicht Organisatiegegevens’.

Documenten pensioenfondsen

Via Organisatiegegevens kunnen pensioenfondsen onderstaande documenten uploaden:

 • Jaarverslag
 • Accountantsverslag
 • Actuarieel rapport adviserend act.
 • Actuarieel rapport waarmerkend act.
 • ABTN
 • Geschiktheidsmatrix
 • Statuten
 • Pensioenreglement(en)
 • Uitvoeringsovereenkomst(en)
 • Interntoezicht rapport
 • ERB

Documenten kringen

Via Organisatiegegevens kunnen kringen onderstaande documenten uploaden:

 • Accountantsverslag
 • Actuarieel rapport adviserend act.
 • Actuarieel rapport waarmerkend act.
 • ABTN
 • Geschiktheidsmatrix
 • Pensioenreglement(en)
 • Uitvoeringsovereenkomst(en)

Documenten premiepensioeninstellingen

Via Organisatiegegevens kunnen PPI’s onderstaande documenten uploaden:

 • Jaarverslag
 • Accountantsverslag
 • Geschiktheidsmatrix
 • Statuten
 • Pensioenreglement(en)
 • Interntoezicht rapport
 • Managementrapportages
 • AOIC

Documenten betaalinstellingen

Via Organisatiegegevens kunnen betaalinstellingen onderstaande documenten uploaden:

 • Jaarverslag
 • Jaarrekening
 • Organogram
 • Legal entity chart
 • Verklaring van de externe accountant
 • Accountantsverslag
 • Statuten
 • Exitplan
 • Herstelplan
 • Polis Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
 • Risicoanalyse operationele en beveiligingsrisico's
 • Bankgarantie

Documenten beleggingsondernemingen

Via Organisatiegegevens kunnen beleggingsondernemingen onderstaande documenten uploaden:

 • Jaarverslag
 • Jaarrekening
 • Organogram
 • Verklaring van de externe accountant
 • Accountantsverslag
 • Statuten
 • Exitplan
 • Herstelplan
 • ICAAP

Documenten LSI-banken

Via Organisatiegegevens kunnen LSI-banken onderstaande documenten uploaden:

 • Jaarverslag
 • Jaarrekening
 • Organogram
 • Legal entity chart
 • Verklaring van de externe accountant
 • Accountantsverslag
 • Statuten
 • Exitplan
 • Herstelplan
 • ICAAP
 • ILAAP
 • Shareholderregister
 • Consolidation scopes

 

We verwachten dat alle instellingen tijdig hun jaarstukken en overige documenten via het DLT-Organisatiegegevens aanleveren.

DLT Handleiding Digitaal Loket Rapportages

1,3MB PDF
Download

DLT Gebruiksvoorwaarden

15KB PDF
Download

DLT Vertrouwelijkheid en integriteit

16KB PDF
Download

DLT Checklist Softwareconfiguratie

27KB PDF
Download