Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Deze dienst stelt financiële instellingen in staat om de (contact-) gegevens van onder andere bestuurders en externe partijen zoals deze bij DNB geregistreerd staan, te controleren en aan te passen. Daarnaast kunnen instellingen via deze dienst documenten uploaden. Een overzicht van bedoelde documenten is hieronder opgenomen.

Deze dienst is momenteel beschikbaar voor pensioeninstellingen, verzekeraars, betaalinstellingen, beleggingsondernemingen, trustkantoren, aanbieders van cryptodiensten en banken (LSI’s). Pensioeninstellingen, betaalinstellingen, beleggingsondernemingen en LSI-banken kunnen via Organisatiegegevens documenten uploaden.

Let op: voor het gebruik van deze webdienst dient u door uw eHerkenning-provider geautoriseerd te zijn voor de dienst ‘Toezicht organisatiegegevens’.

Documenten pensioenfondsen

Pensioenfondsen kunnen via Organisatiegegevens onderstaande documenten uploaden:

 • Jaarverslag
 • Accountantsverslag
 • Actuarieel rapport adviserend act.
 • Actuarieel rapport waarmerkend act.
 • ABTN
 • Geschiktheidsmatrix
 • Statuten
 • Pensioenreglement(en)
 • Uitvoeringsovereenkomst(en)
 • Interntoezicht rapport
 • ERB

Documenten kringen

Kringen kunnen via Organisatiegegevens onderstaande documenten uploaden:

 • Accountantsverslag
 • Actuarieel rapport adviserend act.
 • Actuarieel rapport waarmerkend act.
 • ABTN
 • Geschiktheidsmatrix
 • Pensioenreglement(en)
 • Uitvoeringsovereenkomst(en)

Documenten premiepensioeninstellingen

PPI's kunnen via Organisatiegegevens onderstaande documenten uploaden:

 • Jaarverslag
 • Accountantsverslag
 • Geschiktheidsmatrix
 • Statuten
 • Pensioenreglement(en)
 • Interntoezicht rapport
 • Managementrapportages
 • AOIC

Documenten betaalinstellingen

Betaalinstellingen kunnen via Organisatiegegevens onderstaande documenten uploaden:

 • Jaarverslag
 • Jaarrekening
 • Organogram
 • Legal entity chart
 • Verklaring van de externe accountant
 • Accountantsverslag
 • Statuten
 • Exitplan
 • Herstelplan
 • Polis Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
 • Risicoanalyse operationele en beveiligingsrisico's
 • Bankgarantie

Documenten beleggingsondernemingen

Beleggingsondernemingen kunnen via Organisatiegegevens onderstaande documenten uploaden:

 • Jaarverslag
 • Jaarrekening
 • Organogram
 • Verklaring van de externe accountant
 • Accountantsverslag
 • Statuten
 • Exitplan
 • Herstelplan
 • ICAAP

Documenten LSI-banken

LSI-banken kunnen via Organisatiegegevens onderstaande documenten uploaden:

 • Jaarverslag
 • Jaarrekening
 • Organogram
 • Legal entity chart
 • Verklaring van de externe accountant
 • Accountantsverslag
 • Statuten
 • Exitplan
 • Herstelplan
 • ICAAP
 • ILAAP
 • Shareholderregister
 • Consolidation scopes

Documenten verzekeraars

Verzekeraars kunnen via Organisatiegegevens onderstaande documenten uploaden, voor zover niet als verplichte rapportage ontvangen via het Digitaal Loket Rapportages:

 • Statuten
 • Organogram
 • Strategiedocumenten
 • Management letter
 • Accountantsverslag

We verwachten dat alle instellingen tijdig hun jaarstukken en overige documenten via het DLT-Organisatiegegevens aanleveren.

DLT Gebruiksvoorwaarden

15KB PDF
Download

DLT Vertrouwelijkheid en integriteit

16KB PDF
Download

DLT Checklist Softwareconfiguratie

27KB PDF
Download

DLT Handleiding Digitaal Loket Toezicht

1,3MB PDF
Download