Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Dienst Toezicht organisatiegegevens

Met de dienst Toezicht organisatiegegevens kunt u de bij De Nederlandsche Bank (DNB) geregistreerde (contact)gegevens van onder andere bestuurders en externe partijen controleren en aanpassen. Daarnaast kunt u via deze dienst documenten uploaden. 

Voor wie is deze dienst?

Deze dienst is momenteel beschikbaar voor pensioeninstellingen, verzekeraars, betaalinstellingen, beleggingsondernemingen, trustkantoren, aanbieders van cryptodiensten en banken (LSI’s).

Pensioeninstellingen, betaalinstellingen, beleggingsondernemingen en LSI-banken kunnen via Organisatiegegevens documenten uploaden. Een overzicht van de documenten is hieronder opgenomen.

Te uploaden documenten

Documenten pensioenfondsen

Pensioenfondsen kunnen via Toezicht Organisatiegegevens onderstaande documenten uploaden.

 • Jaarverslag
 • Accountantsverslag
 • Actuarieel rapport adviserend act.
 • Actuarieel rapport waarmerkend act.
 • ABTN
 • Geschiktheidsmatrix
 • Statuten
 • Pensioenreglement(en)
 • Uitvoeringsovereenkomst(en)
 • Interntoezicht rapport
 • ERB

Documenten kringen

Kringen kunnen via Toezicht Organisatiegegevens onderstaande documenten uploaden.

 • Accountantsverslag
 • Actuarieel rapport adviserend act.
 • Actuarieel rapport waarmerkend act.
 • ABTN
 • Geschiktheidsmatrix
 • Pensioenreglement(en)
 • Uitvoeringsovereenkomst(en)

Documenten premiepensioeninstellingen

PPI's kunnen via Toezicht Organisatiegegevens onderstaande documenten uploaden.

 • Jaarverslag
 • Accountantsverslag
 • Geschiktheidsmatrix
 • Statuten
 • Pensioenreglement(en)
 • Interntoezicht rapport
 • Managementrapportages
 • AOIC

Documenten betaalinstellingen

Betaalinstellingen kunnen via Toezicht Organisatiegegevens onderstaande documenten uploaden.

 • Jaarverslag
 • Jaarrekening
 • Organogram
 • Legal entity chart
 • Verklaring van de externe accountant
 • Accountantsverslag
 • Statuten
 • Exitplan
 • Herstelplan
 • Polis Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
 • Risicoanalyse operationele en beveiligingsrisico's
 • Bankgarantie

Documenten beleggingsondernemingen

Beleggingsondernemingen kunnen via Toezicht Organisatiegegevens onderstaande documenten uploaden:

 • Jaarverslag
 • Jaarrekening
 • Organogram
 • Verklaring van de externe accountant
 • Accountantsverslag
 • Statuten
 • Exitplan
 • Herstelplan
 • ICAAP

Documenten LSI-banken

LSI-banken kunnen via Toezicht Organisatiegegevens onderstaande documenten uploaden:

 • Jaarverslag
 • Jaarrekening
 • Organogram
 • Legal entity chart
 • Verklaring van de externe accountant
 • Accountantsverslag
 • Statuten
 • Exitplan
 • Herstelplan
 • ICAAP
 • ILAAP
 • Shareholderregister
 • Consolidation scopes

Documenten verzekeraars

Verzekeraars kunnen via Toezicht Organisatiegegevens onderstaande documenten uploaden, voor zover niet als verplichte rapportage ontvangen via het Digitaal Loket Rapportages:

 • Statuten
 • Organogram
 • Strategiedocumenten
 • Management letter
 • Accountantsverslag

We verwachten dat alle instellingen tijdig hun jaarstukken en overige documenten via Toezicht Organisatiegegevens aanleveren.

Storingen en onderhoud