Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

19 december 2019 Toezicht

De contracyclische kapitaalbuffer (CCyB) is een macroprudentieel instrument om banken te beschermen tegen systeemrisico’s die ontstaan bij bovenmatige kredietgroei in een lidstaat. Het instrument is een variabele opslag boven de minimum kapitaaleisen, die kan oplopen tot 2,5 procent van de risicogewogen activa, of eventueel nog hoger indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven.

Met ingang van 2016 maakt DNB ieder kwartaal de CCyB-opslag bekend, in lijn met de daartoe geldende wet- en regelgeving. Banken moeten de opslag toepassen op hun uitzettingen op Nederlandse tegenpartijen. Internationaal worden CCyB-beslissingen in de regel wederzijds geaccepteerd, wat inhoudt dat buitenlandse banken de door DNB vastgestelde bufferopslag moeten toepassen op hun Nederlandse uitzettingen.

Bij het vorige besluit in september 2019 heeft DNB het CCyB-percentage gehandhaafd op nul procent. Een belangrijke overweging daarbij was de gematigde ontwikkeling van de kredietgroei. Deze situatie is niet wezenlijk veranderd: de kredietverlening ontwikkelt zich nog steeds onder haar trendmatige niveau (grafiek 1). Deze trendafwijking, de zogeheten “credit gap”, wordt internationaal beschouwd als een belangrijke indicator voor de CCyB. Daarnaast wordt gekeken naar andere variabelen, zoals ontwikkelingen in onroerendgoedprijzen en een uitsplitsing van de kredietverlening naar subsector (tabel 1). In het Overzicht Financiële Stabiliteit Najaar 2019 OFS wordt een nadere duiding gegeven van deze ontwikkelingen.

Op basis van deze ontwikkelingen ziet DNB momenteel geen aanleiding om de CCyB voor Nederland te activeren; het CCyB-percentage wordt gehandhaafd op nul procent.

Grafiek 1: De credit gap voor Nederland

02455-02_Contracyclische kapitaalbuffer
02455-03_Contracyclische kapitaalbuffer

*Gebaseerd op cijferreeks van 1960 K1 t/m 2019 K2. De trend is berekend op basis van een HP-filter. Het buffer-ijkpunt is een mechanische vertaling van de credit gap in een bufferopslag. Zie voor berekening ESRB (2014), Recommendation on guidance for setting countercyclical buffer rates, ESRB/2014/1. Bron: CBS, DNB

Tabel 1: Indicatoren kredietcondities

02455-04_Contracyclische kapitaalbuffer

Bron: CBS, BIS, IPD, DNB. De cijfers zijn in procenten, behalve wanneer anders aangegeven. Bp = basispunten

1) Het verschil tussen a) de ratio van leningen van de niet-financiële private sector en het bbp van Nederland en b) de langetermijntrend van deze ratio, zoals berekend in ESRB (2014), Operationalising the countercyclical capital buffer: indicator selection, threshold identification and calibration options, Occasional Paper No. 5.


2) De ratio van de het hypotheekbedrag en de waarde van de woning, ten tijde van het afsluiten van de hypotheek. Starters zijn gedefinieerd als personen jonger dan 30 jaar ten tijde van het afsluiten van de hypotheek. Schatting door DNB op basis van een steekproef van Nederlandse hypotheken.


3) De ratio van de het hypotheekbedrag en het inkomen van de lener, ten tijde van het afsluiten van de hypotheek. Starters zijn gedefinieerd als personen jonger dan 30 jaar ten tijde van het afsluiten van de hypotheek. Schatting door DNB op basis van een steekproef van Nederlandse hypotheken.

Sector(en)

  • Banken