Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Boete voor Sunro Change B.V. wegens niet tijdig rapporteren

Handhavingsmaatregelen

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 27 september 2021 een bestuurlijke boete van € 10.000,- opgelegd aan Sunro Change B.V. (Sunro). De bestuurlijke boete is opgelegd, omdat Sunro niet tijdig heeft voldaan aan haar rapportageverplichtingen.

Gepubliceerd: 28 maart 2024

Het gebouw Toorop aan de voorkant

Overtreding

Sunro heeft haar wettelijk verplichte rapportage over het tweede halfjaar van 2020 niet tijdig bij DNB ingediend. Die rapportage had uiterlijk op 12 februari 2021 bij DNB ingediend moeten zijn, maar Sunro heeft dat nagelaten. Sunro heeft deze rapportage op 2 april 2021 aan DNB verstrekt. Daarmee heeft Sunro de Wet op het financieel toezicht overtreden. Bij besluit van 27 september 2021 heeft DNB hiervoor – in lijn met het Handhavingsbeleid DNB voor tijdige indiening van toezichtrapportages – aan Sunro een boete van € 10.000,- opgelegd.

Bezwaar

Sunro heeft op 5 november 2021 bezwaar gemaakt tegen het boetebesluit. DNB heeft dit bezwaar vervolgens bij besluit van 15 augustus 2022 ongegrond verklaard. Vervolgens heeft Sunro op 17 oktober 2022 beroep ingesteld bij de rechtbank Rotterdam. Op 26 september 2023 heeft Sunro haar beroep ingetrokken. Het boetebesluit en de beslissing op bezwaar zijn hierdoor onherroepelijk geworden.

Tabel Sunro Change B.V.

Lees hieronder het volledige boetebesluit en de beslissing op bezwaar, met uitzondering van vertrouwelijke gegevens. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de informatiedesk van DNB: 0800 - 020 1068 (gratis).

Besluit tot het opleggen van een bestuurlijke boete aan Sunro Change BV

271KB PDF
Download Besluit tot het opleggen van een bestuurlijke boete aan Sunro Change BV

Beslissing op bezwaar - Sunro Change B.V

320KB PDF
Download Beslissing op bezwaar - Sunro Change B.V

Ontdek gerelateerde artikelen