Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Start consultatie wijzigingsronde DGS Regelgeving 2024

Nieuwsbericht Nederlandse Depositogarantie

Op 6 juni is DNB de publieke consultatie gestart van de wijzigingsronde 2024 van de Depositogarantiestelsel (DGS) regelgeving voor banken. Partijen worden verzocht uiterlijk 19 juli a.s. reacties op de consultatie in te dienen bij DNB. Deze consultatie is onderdeel van het periodieke proces waarin de beleidsregel Individueel Klantbeeld (IKB) en de beleidsregel Reikwijdte en Uitvoering worden verbeterd en aangevuld. De voorliggende wijzigingsronde volgt voornamelijk uit de wijziging van het Besluit bijzondere prudentiële maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie Wft (Bbpm). De wijziging van het Bbpm wordt per 1 september 2024 van kracht.

Gepubliceerd: 10 juni 2024

Overleg op kantoor

Start consultatie wijzigingsronde DGS Regelgeving 2024

Op 6 juni is DNB de publieke consultatie gestart van de wijzigingsronde 2024 van de Depositogarantiestelsel (DGS) regelgeving voor banken. Partijen worden verzocht uiterlijk 19 juli a.s. reacties op de consultatie in te dienen bij DNB. Deze consultatie is onderdeel van het periodieke proces waarin de beleidsregel Individueel Klantbeeld (IKB) en de beleidsregel Reikwijdte en Uitvoering worden verbeterd en aangevuld. De voorliggende wijzigingsronde volgt voornamelijk uit de wijziging van het Besluit bijzondere prudentiële maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie Wft (Bbpm). De wijziging van het Bbpm wordt per 1 september 2024 van kracht.

Voorgestelde wijzigingen

De voorgestelde wijzigingen die ter consultatie voorliggen in deze wijzigingsronde betreffen (i) het aansluiten op de zelfstandige bescherming van niet-natuurlijke personen zonder rechtspersoonlijkheid, (ii) het aansluiten op de uitbreiding van de termijn en de situaties waarbij er sprake is van een aanvullende garantie en (iii) het verduidelijken van de informatieplicht van banken aan DNB wanneer er sprake is van mutaties, wijzigingen en incidenten die impact kunnen hebben op het IKB-systeem van banken.

Publicatie en reactiemogelijkheid

U vindt het consultatiedocument op de pagina ‘Individueel klantbeeld DGS’. Met de publicatie van het consultatiedocument geeft DNB belanghebbenden de mogelijkheid om te reageren op de voorgestelde wijzigingen. Een onderbouwde reactie op de voorgestelde wijzigingen en in het bijzonder op de consultatievragen genoemd in het consultatiedocument kan tot 19 juli 2024 worden ingediend per e-mail aan consultatie-dgs@dnb.nl met als titel ‘Reactie consultatie wijzigingsronde 2024 regelgeving DGS’. De input wordt daarna, waar passend, meegenomen in de vaststelling van de definitieve wijzigingen. Uitgangspunt is dat de definitieve vaststelling in september 2024 gepubliceerd wordt, waarna de wijzigingen die tot aanpassing van het IKB-systeem van banken leiden per 1 april 2025 of per 1 juli 2025 moeten zijn geïmplementeerd - dit is afhankelijk van de inwerkingtreding van een deel van de wijzigingen van het Bbpm.

Ontdek gerelateerde artikelen