Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Convenant Contant Geld

Nieuwsbericht betalingsverkeer

Gepubliceerd: 06 april 2022

Convenant Contant Geld

Nu steeds meer betalingen elektronisch verlopen, staat de distributie van biljetten en munten onder druk omdat de daling van de kosten van de chartale keten geen gelijke tred houdt met de afname van het aantal contante betalingen. Daarom bereidt DNB samen met 21 andere organisaties die betrokken zijn bij het betalingsverkeer afspraken voor met betrekking tot de beschikbaarheid en de acceptatie van contant geld. 

Deze inspanningen dienen op korte termijn te resulteren in een ‘Convenant Contant Geld’. Het doel van deze afspraken is dat mensen die nog steeds met contant geld willen betalen dit ondanks de voortgaande digitalisering van het retailbetalingsverkeer kunnen blijven doen.

Als onderdeel van het Convenant hebben het ministerie van Financiën en DNB toegezegd om in 2022 een extern, onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren. Dit onderzoek zal ingaan op de verschillende opties, met elk hun voor- en nadelen, om de chartale keten in de toekomst te bekostigen en aan te sturen. Op basis van dit onderzoek zal de minister van Financiën een voorstel doen aan de Tweede Kamer over een eventuele aanpassing van de marktordening van de chartale keten.

DNB zal de convenantafspraken monitoren en hierover periodiek rapporteren aan het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer.

Directe mailservice

U kunt zelf kiezen of u deze nieuwsberichten direct, wekelijks of maandelijks ontvangt. U kunt de frequentie wijzigen: in de mail waarin u dit bericht heeft gekregen, bij ‘Wilt u uw gegevens wijzigen?’

Ontdek gerelateerde artikelen