Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Boete van DNB in 2016 voor Groenbelegger B.V. voor niet tijdig rapporteren

Handhavingsmaatregelen

Gepubliceerd: 04 juli 2018

DNB Toorop aan het water

De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft aan Groenbelegger B.V. een bestuurlijke boete van EUR 10.000,- opgelegd. Deze boete is opgelegd omdat Groenbelegger de kwartaalrapportage over het eerste kwartaal van 2016 niet binnen de voorgeschreven termijn aan DNB heeft verstrekt.

Overtreding

Groenbelegger heeft niet binnen de voorgeschreven termijn de kwartaalrapportage aan DNB verstrekt. De rapportage is niet uiterlijk op 12 mei 2016 ingediend, maar op 17 mei 2016. Hiermee heeft Groenbelegger artikel 3:72, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht (Wft) overtreden. DNB heeft hiervoor op 7 september 2016 een boete opgelegd. Zowel het bezwaar als het beroep dat Groenbelegger tegen dit besluit heeft ingesteld, is ongegrond verklaard. Het boetebesluit is op 8 januari 2018 onherroepelijk geworden.

Boetehoogte

Het basisbedrag voor overtreding van artikel 3:72, eerste lid, van de Wft bedraagt EUR 500.000,-. Bij het bepalen van de hoogte van deze boete heeft DNB in haar overwegingen rekening gehouden met de ernst en duur van de overtreding, de mate van verwijtbaarheid, de bijzondere omstandigheden van het geval en de draagkracht van Groenbelegger.

Procesverloop

Fase

Datum

Uitkomst

Boete

7 september 2016

 

Bezwaar ingesteld

30 september 2016

 

Beslissing op bezwaar

8 februari 2017

ongegrond verklaard

Beroep ingesteld

15 maart 2017

 

Uitkomst beroep

27 november 2017

ongegrond verklaard

Lees hieronder het volledige boetebesluit. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de Informatiedesk van DNB: 0800 - 020 1068 (gratis).

Boetebesluit Groenbelegger BV

1,1MB PDF
Download Boetebesluit Groenbelegger BV

Beslissing op bezwaar Groenbelegger BV

1,9MB PDF
Download Beslissing op bezwaar Groenbelegger BV

Ontdek gerelateerde artikelen