Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

CORONA - DNB hervat beoordeling dividenden verzekeraars

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 06 juli 2020

De Nederlandsche Bank (DNB) zal dividendvoorstellen van verzekeraars onder haar toezicht weer zoals gebruikelijk gaan beoordelen. Deze stap volgt op de oproep van begin april jl. aan verzekeraars om de uitbetaling van dividend en de inkoop van eigen aandelen tijdelijk op te schorten tot er meer duidelijkheid is rondom de impact van COVID-19.

DNB steunt de recente ESRB-aanbeveling dat financiële instellingen (waaronder verzekeraars) in elk geval tot het einde van dit jaar geen dividenden uitkeren of aandelen inkopen om zo beter bestand te zijn tegen de, mogelijk zware, economische schok als gevolg van de coronacrisis. Het is noodzakelijk dat financiële instellingen voldoende kapitaal aanhouden om mogelijk systemisch risico te mitigeren. De oproep is dan ook expliciet gekoppeld aan de coronacrisis.

Ten aanzien van verzekeraars constateert DNB tegelijkertijd dat aan de aanbeveling in Europa op verschillende wijze invulling wordt gegeven. Daarnaast constateert DNB dat verzekeraars, anders dan banken, geen ‘capital relief’ hebben ontvangen, en dat de directe impact van de coronacrisis op verzekeraars in algemene zin tot dusverre beperkt is. Tegen deze achtergrond zal DNB dividendvoorstellen van verzekeraars weer zoals gebruikelijk gaan beoordelen.

Voor verzekeraars die ondanks de ESRB-oproep toch overwegen dividend uit te keren of aandelen in te kopen, geldt onverkort dat zij een degelijke, vooruitblikkende analyse moeten maken in het licht van de coronacrisis en bijvoorbeeld de aanhoudend lage rente omgeving. Daarbij verwacht DNB een zorgvuldige analyse van de onzekere vooruitzichten op basis van het toezichtkader en het eigen kapitaalbeleid.

Ontdek gerelateerde artikelen