Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

CORONA – waardering onroerend goed en kapitaalvereisten

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 12 mei 2020

COVID-19 kan de uitvoering van taxaties belemmeren en veroorzaakt onzekerheden bij de waardering

Zo kunnen reis- en contactbeperkingen een inspectie op locatie bemoeilijken. Ook is het aantal transacties die vergelijkbare objecten betreffen en de veranderde omstandigheden na de COVID-19 uitbraak weerspiegelen zeer beperkt. Ten slotte is door de uitbraak onzeker hoe de inkomsten uit commercieel vastgoed zich zullen ontwikkelen. Deze factoren veroorzaken dat taxaties van vastgoed onzekerder zijn dan voor de crisis.

Conform de CRR is de marktwaarde, vastgesteld door een onafhankelijke, gekwalificeerde taxateur, uitgangspunt voor de vaststelling van kapitaalvereisten

Dit geldt voor leningen die gedekt zijn door hypotheken op zakelijk of niet-zakelijk onroerend goed. Op de marktwaarde hoeft ondanks de huidige onzekerheden geen haircut te worden toegepast. Dit geldt voor banken die de standaard- dan wel de internemodellenbenadering toepassen.

Taxateurs dienen de waardering conform de relevante waarderingsstandaarden uit te voeren

Verschillende EBA Richtsnoeren verwijzen naar internationale en Europese standaarden voor de waardebepaling die taxateurs dienen toe te passen. Zo verwijzen de EBA Richtsnoeren inzake het beheer van niet-renderende en respijtblootstellingen en de concept Guidelines on loan origination and monitoring naar de standaarden van het International Valuation Standards Committee (IVSC) en The European Group of Valuers’ Association (TEGoVA). Deze beroepsverenigingen hebben ook aanwijzingen gegeven hoe de standaarden in tijden van een pandemie toe te passen zijn.

Bij de sterk veranderende marktomstandigheden door COVID-19 is een frequentere controle van de waardering van vastgoed gepast

De huidige onzekere marktcondities kunnen reden zijn dat banken hun onderpand frequenter monitoren en zo nodig laten hertaxeren. In situaties waarin de vastgoedmarkt onderhevig is aan sterke veranderingen, zijn banken verplicht hun vastgoedportefeuille frequenter te monitoren (Artikel 208(3)(a) CRR) en bij materiële afwijkingen te laten hertaxeren.

Het staat instellingen vrij om maatregelen toe te passen die strikter zijn dan die welke in de regelgeving zijn voorgeschreven

Artikel 3 CRR staat dit instellingen expliciet toe. Banken mogen daarom haircuts op de waardering van onroerend goed toepassen indien zij dit uit risk management overwegingen passend vinden gegeven onzekerheden bij de waardebepaling.

EBA Richtsnoeren inzake het beheer van niet-renderende en respijtblootstellingen

Versie 1 -

EBA Richtsnoeren inzake het beheer van niet-renderende en respijtblootstellingen

607KB PDF
Download EBA Richtsnoeren inzake het beheer van niet-renderende en respijtblootstellingen

Ontdek gerelateerde artikelen