Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB handhaaft contracyclische kapitaalbuffer op 0 procent – september 2020

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 25 september 2020

Met ingang van 2016 maakt DNB ieder kwartaal de CCyB-opslag bekend, in lijn met de daartoe geldende wet- en regelgeving. Banken moeten de opslag toepassen op hun uitzettingen op Nederlandse tegenpartijen. Internationaal worden CCyB-beslissingen in de regel wederzijds geaccepteerd, wat inhoudt dat buitenlandse banken de door DNB vastgestelde bufferopslag moeten toepassen op hun Nederlandse uitzettingen.

Bij het vorige besluit in juni 2020 heeft DNB het CCyB-percentage gehandhaafd op nul procent. Een belangrijke overweging daarbij was de gematigde ontwikkeling van de kredietgroei. Deze situatie is niet wezenlijk veranderd: de kredietverlening ontwikkelt zich nog steeds onder haar trendmatige niveau (grafiek 1). Deze trendafwijking, de zogeheten “credit gap”, wordt internationaal beschouwd als een belangrijke indicator voor de CCyB. Daarnaast worden ook andere indicatoren nauwlettend in de gaten gehouden, zoals ontwikkelingen in onroerendgoedprijzen en een uitsplitsing van de kredietverlening naar subsector (tabel 1).

Op basis van deze ontwikkelingen laat DNB vooralsnog het CCyB-percentage op nul procent. De recente beslissing van DNB om de systeembuffers te verlagen, heeft geen impact op deze beslissing. Wel heeft DNB gecommuniceerd dat de CCyB op termijn naar twee procent opgebouwd zal worden. Additionele informatie over deze beslissing kan je hier vinden. DNB is van plan om in het komende Overzicht Financiële Stabiliteit forward guidance bieden over de CCyB.

02467-02_Contracyclische kapitaalbuffer NL

Grafiek 1: De credit gap voor Nederland*

02467-03_Contracyclische kapitaalbuffer NL

Grafiek 2: De credit gap voor Nederland

*Gebaseerd op cijferreeks van 1960 K1 t/m 2020 K1. 

De trend is berekend op basis van een HP-filter. Het buffer-ijkpunt is een mechanische vertaling van de credit gap in een bufferopslag. Zie voor berekening ESRB (2014), Recommendation on guidance for setting countercyclical buffer rates, ESRB/2014/1. Bron: CBS, DNB

02467-04_Contracyclische kapitaalbuffer NL

Tabel 1: Indicatoren kredietcondities

Bron: CBS, BIS, IPD, DNB. De cijfers zijn in procenten, behalve wanneer anders aangegeven. Bp = basispunten

1) Het verschil tussen a) de ratio van leningen van de niet-financiële private sector en het bbp van Nederland en b) de langetermijntrend van deze ratio, zoals berekend in ESRB (2014), Operationalising the countercyclical capital buffer: indicator selection, threshold identification and calibration options, Occasional Paper No. 5.
2) De ratio van de het hypotheekbedrag en de waarde van de woning, ten tijde van het afsluiten van de hypotheek. Starters zijn gedefinieerd als personen jonger dan 30 jaar ten tijde van het afsluiten van de hypotheek. Schatting door DNB op basis van een steekproef van Nederlandse hypotheken.
3) De ratio van de het hypotheekbedrag en het inkomen van de lener, ten tijde van het afsluiten van de hypotheek. Starters zijn gedefinieerd als personen jonger dan 30 jaar ten tijde van het afsluiten van de hypotheek. Schatting door DNB op basis van een steekproef van Nederlandse hypotheken.

Ontdek gerelateerde artikelen