Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB legde in 2016 een last onder dwangsom op aan Pritle N.V.

Handhavingsmaatregelen

Gepubliceerd: 13 november 2018

Entree DNB Toorop gebouw

De Nederlandsche Bank heeft op 14 december 2016 een last onder dwangsom opgelegd aan beleggingsonderneming Pritle N.V. (thans genaamd AST N.V.). De last onder dwangsom is opgelegd omdat Pritle niet over voldoende solvabiliteit beschikte. Pritle heeft tijdig aan de last voldaan en heeft daarom geen dwangsom verbeurd.

Overtreding

DNB heeft vastgesteld dat Pritle vanaf 30 juni 2016 de Capital Requirement Regulation overtrad, doordat zij niet beschikte over voldoende solvabiliteit. Naleving van de solvabiliteitsregels zorgt ervoor dat ook in minder gunstige omstandigheden de instelling over voldoende kapitaal beschikt om aan de verplichtingen te kunnen voldoen. Om Pritle te bewegen deze overtreding te beëindigen, heeft DNB gebruik gemaakt van haar bevoegdheid om op grond van artikel 1:79 Wft een last onder dwangsom op te leggen.

Last onder dwangsom

De last onder dwangsom strekte ertoe dat Pritle uiterlijk op 8 februari 2017 zou waarborgen over voldoende solvabiliteit te beschikken door een toereikend toetsingsvermogen aan te houden. Na het verstrijken van deze termijn werd direct een dwangsom verbeurd van EUR 3.000,- indien de last niet (volledig) zou zijn nagekomen. DNB heeft vastgesteld dat Pritle tijdig aan de last onder dwangsom heeft voldaan en dus geen dwangsom heeft verbeurd.

Openbaarmaking

DNB is op basis van de Wft verplicht het besluit tot het opleggen van de last onder dwangsom openbaar te maken indien het besluit onherroepelijk is geworden.

Lees hier het volledige primaire besluit en de beslissing op bezwaar, m.u.v. vertrouwelijke gegevens. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de Informatiedesk van DNB: 0800 - 020 1068 (gratis).

Procesverloop

Fase

 

Datum

Uitkomst

Last onder dwangsom

 

14 december 2016

 

Bezwaar ingesteld

 

20 januari 2017

 

Beslissing op bezwaar

 

30 mei 2017

Ongegrond

Beroep ingesteld

 

11 juli 2017

 

Uitkomst beroep

 

18 januari 2018

Ongegrond

Beschikking tot het opleggen van een last onder dwangsom aan Pritle N.V.

233KB PDF
Download Beschikking tot het opleggen van een last onder dwangsom aan Pritle N.V.

Ontdek gerelateerde artikelen