Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Eigen risicobeoordeling van pensioenfondsen en PPI’s

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 29 juni 2021

Man voor laptop

Sinds 13 januari 2019 moeten pensioenfondsen en premiepensioeninstellingen (PPI’s) periodiek een eigen risicobeoordeling (ERB) uitvoeren en de resultaten daarvan met DNB delen. DNB heeft hiervoor een factsheet en een Q&A beschikbaar gesteld.7

Een ERB moet zo spoedig mogelijk worden uitgevoerd na een significante wijziging van het risicoprofiel van de instelling of de uitgevoerde pensioenregelingen, maar minimaal eens in de drie jaar. Dat laatste betekent dat ieder pensioenfonds en iedere PPI uiterlijk 13 januari 2022 voor het eerst een ERB moet hebben uitgevoerd.

Om de ontwikkeling van de ERB te ondersteunen wil DNB good practices die we tegenkomen tijdens ons toezicht delen met de sector. Voor het identificeren van good practices is nodig dat er voldoende ERB’s (en van voldoende kwaliteit) zijn ingediend bij DNB. Wij hebben geconstateerd dat het merendeel van de pensioeninstellingen nog geen ERB heeft ingediend.

DNB roept pensioenfondsen en PPI’s die nog geen ERB hebben ingediend op om op korte termijn een eigenrisicobeoordeling uit te voeren en de resultaten ervan met DNB te delen. DNB zal de verkregen inzichten uiterlijk in het eerste kwartaal van 2022 delen met de sector. Deze inzichten zullen zien op de volledigheid van de ERB (worden alle wettelijke vereiste onderwerpen geraakt) en een inhoudelijke verdieping op een aantal nog nader te bepalen onderwerpen (waaronder datakwaliteit ten aanzien van pensioenaanspraken en duurzaamheid).

Ontdek gerelateerde artikelen