Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Gevolgen Wet bestuur en toezicht rechtspersonen voor pensioenfondsen

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 29 juni 2021

Werken met grafieken

Op 1 juli 2021 treedt de ‘Wet bestuur en toezicht rechtspersonen’ in werking. De wet heeft een aantal gevolgen voor pensioenfondsen.

Eén van die gevolgen is de verplichting om bij de eerstvolgende statutenwijziging een regeling te treffen voor het geval van ontstentenis en belet van het voltallige bestuur of het voltallige intern toezicht. Ontstentenis ziet op de situatie dat een vacature ontstaat door bijvoorbeeld ontslag of overlijden van een bestuurder of een lid van de raad van toezicht. Er is sprake van belet als een persoon zijn functie tijdelijk niet kan of mag uitoefenen, bijvoorbeeld bij ziekte, afwezigheid of schorsing.

DNB heeft naar aanleiding van de ‘Wet bestuur en toezicht rechtspersonen’ een aantal vragen ontvangen. De antwoorden op die vragen treft u in deze Q&A aan. Fondsen kunnen dit desgewenst in hun afweging betrekken omtrent de statutaire regeling die zij moeten treffen.  

Ontdek gerelateerde artikelen