Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB heeft op 24 oktober 2013 een bestuurlijke boete opgelegd van EUR 1.500,- aan mevrouw Konadu h.o.d.n. Nana’s Artifacts.

Handhavingsmaatregelen

Gepubliceerd: 14 mei 2014

DNB Toorop aan het water

De Nederlandsche Bank (DNB) maakt bekend dat het besluit van op 24 oktober 2013 tot een bestuurlijke boete van EUR 10.000,- opgelegd aan mevrouw Konadu, wonende te Amsterdam vanwege het overtreden van het verbod van artikel 2:3a, eerste lid, van de Wft door zonder een daartoe door DNB verleende vergunning het bedrijf uit te oefenen van betaaldienstverlener vanuit haar onderneming Nana’s Artifacts, gevestigd te Amsterdam inmiddels rechtens onaantastbaar is geworden. De hoogte van de opgelegde boete is bij beslissing op bezwaar (besluit van DNB van 10 maart 2014)gematigd tot EUR 1.500,- in verband met de draagkracht van mevrouw Konadu. De beroepstermijn is inmiddels verstreken zonder dat er beroep is ingesteld. De opgelegde bestuurlijke boete is hierdoor onherroepelijk en definitief geworden.

Overtreding 

DNB heeft vastgesteld dat mevrouw Konadu in ieder geval vanaf 3 december 2011 tot en met 2 januari 2013 werkzaam is geweest als illegaal betaaldienstverlener door het zonder vergunning verrichten van geldtransfers naar Ghana. Gelet hierop stelt DNB vast dat mevrouw Konadu in de periode van 3 december 2011 tot en met 2 januari 2013 artikel 2:3a, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht heeft overtreden.

Boetehoogte

Het basisbedrag voor overtreding van dit wetsartikel is EUR 2.000.000. Bij het bepalen van de hoogte van deze boete heeft DNB in haar overwegingen rekening gehouden met de ernst en duur van de overtreding, de mate van verwijtbaarheid, de feiten en de bijzondere omstandigheden van het geval en de draagkracht van mevrouw Konadu.

 

Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de Informatiedesk van DNB: 0800 - 020 1068 (gratis).

Ontdek gerelateerde artikelen