Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB legt bestuurlijke boete op aan Land Pensioen B.V. van EUR 10.000,-.

Handhavingsmaatregelen

Gepubliceerd: 15 augustus 2014

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 7 augustus 2014 een bestuurlijke boete opgelegd van EUR 10.000,- aan Land Pensioen B.V., gevestigd te Curaçao, vanwege het overtreden van het verbod van artikel 147, tweede lid, van de Pw in samenhang met de bij of krachtens het zesde lid van dit artikel gestelde voorschriften.

Overtreding

DNB heeft vastgesteld dat Land Pensioen B.V. artikel 147, tweede lid, van de Pw in samenhang met de bij of krachtens het zesde lid van dit artikel gestelde voorschriften heeft overtreden doordat de rapportage set Reglementen (FTK Reglementen K602) niet binnen de wettelijk vereiste termijn bij DNB is ingediend.  

Boetehoogte

Het basisbedrag voor overtreding van dit wetsartikel is EUR 500.000. Bij het bepalen van de hoogte van deze boete heeft DNB in haar overwegingen rekening gehouden met de ernst en duur van de overtreding, de mate van verwijtbaarheid, de omstandigheden van het onderhavige geval en de draagkracht van Land Pensioen B.V.  

Lees hieronder de volledige beschikking, m.u.v. vertrouwelijke gegevens.

Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de Informatiedesk van DNB: 0800 - 020 1068 (gratis).

Publicatie beschikking bestuurlijke boete aan Land Pensioen BV

240KB PDF
Download Publicatie beschikking bestuurlijke boete aan Land Pensioen BV

Ontdek gerelateerde artikelen