Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB legt een bestuurlijke boete op van EUR 50.000,- aan de heer Anandbahadoer

Handhavingsmaatregelen

Gepubliceerd: 09 september 2015

DNB Toorop aan het water

DNB legt een bestuurlijke boete op van EUR 50.000,- aan de heer Anandbahadoer wegens het overtreden van het verbod van artikel 2:3a, eerste lid, van de Wft door zonder een daartoe door DNB verleende vergunning het bedrijf uit te oefenen van betaaldienstverlener vanuit zijn onderneming Reena Reisadvies, gevestigd te Amsterdam.

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 1 september 2015 een bestuurlijke boete van EUR 50.000,- opgelegd aan de heer Anandbahadoer, wonende te Amsterdam vanwege het overtreden van het verbod van artikel 2:3a, eerste lid, van de Wft door zonder een daartoe door DNB verleende vergunning het bedrijf uit te oefenen van betaaldienstverlener vanuit zijn onderneming Reena Reisadvies, gevestigd te Amsterdam. 

Overtreding

DNB heeft vastgesteld dat de heer Anandbahadoer in de periode vanaf 16 juni 2014 tot en met 17/18 november 2014, althans op of omstreeks 17 en 18 november 2014, werkzaam is geweest als illegaal betaaldienstverlener door het zonder vergunning verrichten van geldtransfers van en naar Suriname. Gelet hierop stelt DNB vast dat de heer Anandbahadoer in deze periode artikel 2:3a, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht heeft overtreden.

Boetehoogte

Het basisbedrag voor overtreding van dit wetsartikel is EUR 2.000.000. Bij het bepalen van de hoogte van deze boete heeft DNB in haar overwegingen rekening gehouden met de ernst en duur van de overtreding, de mate van verwijtbaarheid, de feiten en de bijzondere omstandigheden van het geval en de draagkracht van de heer Anandbahadoer.

Het besluit van DNB kan door de belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd. Op 14 oktober 2015 heeft de heer Anandbahadoer  bezwaar gemaakt tegen het besluit.

Lees hieronder het volledige boetebesluit. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de Informatiedesk van DNB: 0800 020 1068 (gratis).

Beschikking tot het opleggen van een bestuurlijke boete aan de heer Anandbahadoer

529KB PDF
Download Beschikking tot het opleggen van een bestuurlijke boete aan de heer Anandbahadoer

Ontdek gerelateerde artikelen