Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB heeft bestuurlijke boete opgelegd aan BlauStein CS B.V.

Handhavingsmaatregelen

Gepubliceerd: 06 mei 2021

Entree DNB Toorop gebouw

De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft op 11 januari 2021 een bestuurlijke boete aan BlauStein CS B.V. (BCS) opgelegd van EUR 125.000,-. De bestuurlijke boete is opgelegd, omdat BCS zonder vergunning van DNB beroeps- of bedrijfsmatig trustdiensten heeft verleend in de periode van in ieder geval 1 september 2018 tot in ieder geval 20 februari 2019.

Overtreding

DNB heeft vastgesteld dat BCS in ieder geval van 1 september 2018 tot 1 januari 2019 artikel 2, eerste lid, van de Wet toezicht trustkantoren (Wtt (oud)) en vanaf 1 januari 2019 tot in ieder geval 20 februari 2019 artikel 3, eerste lid, van de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018) heeft overtreden, door zonder vergunning beroeps- of bedrijfsmatig trustdiensten te verlenen, te weten door het verrichten van bestuurdersdiensten voor verschillende ondernemingen. BCS heeft geen bezwaar gemaakt tegen het besluit tot het opleggen van de bestuurlijke boete, waardoor dit besluit onherroepelijk is geworden.

Het doel van de Wtt (oud) en de Wtt 2018 is het bevorderen van de integriteit van het financiële stelsel door middel van regulering van de trustsector. Om deze doelstelling te bereiken, is onder meer voorzien in gereguleerde toetreding tot de markt door middel van een vergunningstelsel waarbij de vergunninghoudende trustkantoren een poortwachtersfunctie hebben. BCS heeft zich onttrokken aan het toezicht van DNB door actief te zijn op de gereguleerde markt zonder daarbij de toepasselijke markttoetredingsbepalingen in acht te nemen. Door zonder vergunning beroeps- of bedrijfsmatig trustdiensten te verlenen, heeft BCS de doelstellingen van de Wtt (oud) en de Wtt 2018 in gevaar gebracht.

Lees hier het besluit tot het opleggen van de bestuurlijke boete, m.u.v. vertrouwelijke gegevens. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de Informatiedesk van DNB: 0800 -020 1068 (gratis).

Besluit Tot Het Opleggen Van Een Bestuurlijke Boete Aan Blaustein CS B.V.

659KB PDF
Download Besluit Tot Het Opleggen Van Een Bestuurlijke Boete Aan Blaustein CS B.V.

Ontdek gerelateerde artikelen