Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB heeft in 2019 een aanwijzing aan ITPS (Netherlands) B.V. gegeven

Handhavingsmaatregelen

Gepubliceerd: 15 november 2021

Toorop vanaf de waterkant

De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft op 18 april 2019 aan ITPS (Netherlands) B.V. (ITPS) een aanwijzing gegeven. DNB heeft deze aanwijzing aan ITPS gegeven, omdat ITPS niet aan alle eisen van de Wet toezicht trustkantoren (Wtt (oud)) en de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018) voldeed.  

Overtreding

DNB heeft allereerst vastgesteld dat de Systematische Integriteitsrisicoanalyse (SIRA) van ITPS niet voldeed aan de wettelijke eisen. Daarmee heeft ITPS artikel 14 van de Wtt 2018 overtreden (voorheen artikel 4 van de Regeling integere bedrijfsvoering Wet toezicht trustkantoren 2014 (Rib 2014)). DNB heeft daarnaast vastgesteld dat ITPS in de praktijk een (zeer) hoge risk appetite had en dus bereid was klanten te bedienen waaraan hoog risico indicatoren kleefden. Per dossier werd vervolgens onvoldoende onderbouwd op basis waarvan de uiteindelijke risicoclassificatie (en mitigatie) was vastgesteld. Naar aanleiding hiervan heeft DNB geconstateerd dat ITPS artikel 26 van de Wtt 2018 heeft overtreden (voorheen artikel 23 van de Rib 2014). DNB heeft ook vastgesteld dat ITPS onvoldoende opvolging heeft gegeven aan de risico verhogende elementen in één cliëntendossier die conform de risicoclassificatie aan een verscherpt cliëntenonderzoek onderworpen was. Gelet daarop heeft DNB geconstateerd dat ITPS artikel 27 en 33 van de Wtt 2018 heeft overtreden (voorheen artikel 14 in combinatie met artikel 19 van de Rib 2014). Tot slot heeft DNB vastgesteld dat ITPS in een aantal cliëntendossiers de herkomst van het vermogen van zowel de uiteindelijk belanghebbende als de doelvennootschap onvoldoende heeft vastgesteld en vastgelegd. DNB heeft daarom geconstateerd dat ITPS artikel 27 van de Wtt 2018 heeft overtreden (voorheen artikel 19 van de Rib 2014).

Trustkantoren hebben een belangrijke poortwachtersfunctie bij het signaleren van (mogelijke) financieel economische criminaliteit, zoals witwassen en financiering van terrorisme. Om deze poortwachtersfunctie adequaat te kunnen vervullen, dient een trustkantoor te beschikken over een integere bedrijfsvoering. Het verrichten van gedegen cliëntenonderzoek is daarbij van wezenlijk belang. Het cliëntenonderzoek draagt namelijk bij aan het herkennen en beheersen van risico’s die cliënten en hun activiteiten met zich mee kunnen brengen.

Daarom heeft DNB op 18 april 2019 aan ITPS een aanwijzing gegeven. Deze aanwijzing verplichtte ITPS om een gedragslijn te volgen om de vastgestelde tekortkomingen structureel te herstellen. Voor ITPS hield dit in dat zij uiterlijk op 13 mei 2019 haar SIRA aangepast diende te hebben. Daarnaast diende ITPS uiterlijk op 13 september 2019 haar cliëntendossiers aantoonbaar in overeenstemming te hebben gebracht met de eisen die de Wtt 2018 in dat kader stelt.

DNB heeft op 8 december 2020 vastgesteld dat ITPS de door DNB vastgestelde tekortkomingen structureel hersteld heeft.

Lees hieronder het volledige besluit tot het geven van een aanwijzing, met uitzondering van vertrouwelijke gegevens. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de informatiedesk van DNB: 0800 - 020 1068 (gratis).

Aanwijzingsbesluit ITPS (Netherland) BV

213KB PDF
Download Aanwijzingsbesluit ITPS (Netherland) BV

Ontdek gerelateerde artikelen