Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Last onder dwangsom voor Stichting Pensioenfonds van de Stichting Nationale Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium wegens niet tijdig rapporteren

Handhavingsmaatregelen

De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft op 26 juli 2023 een last onder dwangsom opgelegd aan Stichting Pensioenfonds van de Stichting Nationale Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (St. Pensioenfonds NLR). De last onder dwangsom houdt in dat St. Pensioenfonds NLR de door een accountant en actuaris gewaarmerkte jaarstaten over het jaar 2022 inclusief de verklaring van de accountant en de verklaring van de actuaris (jaarstaten over het jaar 2022) aan DNB dient te verstrekken.

Gepubliceerd: 13 oktober 2023

DNB Toorop aan het water

Overtreding

St. Pensioenfonds NLR heeft haar wettelijke verplichte jaarstaten over het jaar 2022 niet tijdig bij DNB ingediend. De jaarstaten dienden uiterlijk 30 juni 2023 bij DNB ingediend te zijn, maar St. Pensioenfonds NLR heeft dat nagelaten. Daarmee heeft St. Pensioenfonds NLR de Pensioenwet overtreden. Bij besluit van 26 juli 2022 heeft DNB hiervoor – in lijn met het handhavingsbeleid DNB voor tijdige indiening van toezichtrapportages – aan St. Pensioenfonds NLR een last onder dwangsom opgelegd. In deze last onder dwangsom heeft St. Pensioenfonds NLR tien werkdagen de tijd gekregen om de jaarstaten over het jaar 2022 alsnog bij DNB in te dienen. Doordat St. Pensioenfonds NLR de jaarstaten over het jaar 2022 op 3 oktober 2023 heeft ingediend, moet zij 12.500,- euro aan dwangsommen betalen. 

Bezwaar

Tegen het besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom is geen bezwaar gemaakt, waardoor dat besluit onherroepelijk is geworden.

Tabel St. Pensioenfonds NLR

Lees hieronder het volledige besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom, met uitzondering van vertrouwelijke gegevens. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de informatiedesk van DNB: 0800 - 020 1068 (gratis).

Besluit tot het opleggen van een LoD aan St. Pensioenfonds NLR

203KB PDF
Download Besluit tot het opleggen van een LoD aan St. Pensioenfonds NLR

Ontdek gerelateerde artikelen