Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

ISI-vragenlijst over 2020

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 07 april 2021

Man achter computer

Op 31 maart 2021 hebben wij de jaarlijkse Instelling Specifieke Informatie vragenlijst (ISI-vragenlijst) en de bijbehorende aankondigingsbrief beschikbaar gesteld op onze website.

De aankondigingsbrief is tevens per post verstuurd.

De ISI-vragenlijst vormt een belangrijke bron voor ons om te komen tot een risicoprofiel per instelling en voor onze analyse van de risicobeheersing in de sector. Op basis van de risicoprofielen en sectoranalyses voeren wij op risicogebaseerde wijze ons integriteitstoezicht uit. Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de integriteitsrisico’s van uw financiële instelling is het daarom van belang dat u tijdig feitelijk juiste en volledige data bij ons aanlevert. Wij zullen hier nadrukkelijk op toezien en instellingen aanspreken wanneer zij nalaten de vragenlijst op een tijdige en correcte wijze in te leveren.

De ISI-vragenlijst ziet op de organisatie, klanten, activiteiten en producten van trustkantoren in het kalenderjaar 2020 en naar de stand per 31 december 2020. De vragenlijst is op enkele punten aangescherpt en aangevuld ten opzichte van de voorgaande vragenlijst.

Ontdek gerelateerde artikelen