Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Evaluatie en herkalibratie risicomethodiek Nederlandse Depositogarantie

Nieuwsbericht Nederlandse Depositogarantie

Gepubliceerd: 20 juli 2022

Overleg tussen collega's over evaluatie en herkalibratie risicomethodiek Nederlandse Depositogarantie

Risicoweging van premies is een fundamenteel onderdeel van het herziene depositogarantiestelsel dat in 2015 in werking is getreden. Periodieke evaluatie en herkalibratie is essentieel om een correcte risico-indeling en voldoende risicodifferentie te waarborgen. DNB heeft daarom in 2021 de risicomethodiek voor de Nederlandse Depositogarantie geëvalueerd en op basis hiervan een voorstel ontwikkeld voor herkalibratie.

Publicatie en reactiemogelijkheid

Met de publicatie van het rapport "Evaluatie en herkalibratie risicomethodiek Nederlandse Depositogarantie" verschaft DNB aan belanghebbenden de publieke uitkomsten van de evaluatie en herkalibratie. U vindt het rapport hier. DNB stelt belanghebbenden in staat om van 20 juli 2022 tot en met 22 augustus 2022 te reageren op de evaluatie en herkalibratie. Ontvangen reacties neemt DNB mee in de definitieve advisering aan het Ministerie van Financiën, dat de gewijzigde risicomethodiek via aanpassing van de Ministeriële Regeling dient vast te leggen alvorens de nieuwe risicomethodiek in de praktijk toegepast kan worden.

Belanghebbenden worden uitgenodigd hun reactie uiterlijk 22 augustus 2022 te versturen aan dgs@dnb.nl met als titel “Reactie op evaluatie en herkalibratie risicomethodiek depositogarantiestelsel”.

Aanvullende informatie voor individuele banken

Voor individuele banken, die direct belanghebbende zijn bij een wijziging van de risicomethodiek, bestaat de mogelijkheid om bij DNB een individuele berekening te ontvangen. De bank ziet hierbij de impact van de gewijzigde risicomethodiek op de eigen risicoscore (en risico-indeling) alsmede de impact op de totale risicogewogen gegarandeerde deposito’s voor de sector als geheel.

Banken kunnen de individuele berekening opvragen via een bericht aan dgs@dnb.nl met als titel "Aanvraag proefberekening nieuwe risicomethodiek".

Evaluatie en herkalibratie risicomethodiek Nederlandse Depositogarantie - juli 2022

487KB PDF
Download Evaluatie en herkalibratie risicomethodiek Nederlandse Depositogarantie - juli 2022

Ontdek gerelateerde artikelen