Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Start Consultatie Derde Wijzigingsronde DGS-Beleidsregels

Nieuwsbericht Nederlandse Depositogarantie

Gepubliceerd: 05 september 2022

Vrouw

Op 5 september is DNB de publieke consultatie gestart van de derde wijzigingsronde van de Depositogarantiestelsel (DGS) regelgeving voor banken. Deze consultatie is onderdeel van het periodieke proces waarin de beleidsregel Individueel Klantbeeld (IKB) en de beleidsregel Reikwijdte en Uitvoering worden verbeterd en aangevuld. De voorgestelde wijzigingen zijn het gevolg van vragen van banken en de wens van DNB om een aantal situaties verder te verduidelijken.

Voorgestelde wijzigingen

De voorgestelde wijzigingen van de beleidsregel Individueel Klantbeeld die ter consultatie voorliggen betreffen (i) de verduidelijking van de wijze waarop banken dienen om te gaan met de bescherming van buitenlandse persoonsgegevens in rapportages, (ii) de depositobasis die DNB onder verschillende omstandigheden hanteert voor het bepalen van de premies die banken ten behoeve van het depositogarantiestelsel moeten afdragen, (iii) het verwijderen van de markering met betrekking tot veroordelingen vanwege witwassen, (iv) de waarborging dat banken slapende rekeningen rapporteren in de IKB-bestanden en deze rekeningen als zodanig markeren. Met de voorgestelde wijzigingen wordt in de beleidsregel Reikwijdte en Uitvoering (i) de mogelijkheid geïntroduceerd om de administratie van de bewindvoerder te gebruiken om derden te identificeren, (ii) de omgang met deposito's van overleden rekeninghouders verduidelijkt en (iii) de definitie van een "werkdag" verder gespecificeerd.

Publicatie en reactiemogelijkheid

U vindt het consultatiedocument op de pagina ‘Individueel klantbeeld DGS’. Met de publicatie van het consultatiedocument geeft DNB belanghebbenden de mogelijkheid om te reageren op de voorgestelde wijzigingen. Een onderbouwde reactie op de voorgestelde wijzigingen en in het bijzonder op de consultatievragen genoemd in het consultatiedocument kan tot 14 oktober worden ingediend per e-mail aan consultatie-dgs@dnb.nl met als titel ‘Reactie consultatie derde wijzigingsronde regelgeving DGS’. De input wordt daarna, waar passend, meegenomen in de vaststelling van de definitieve wijzigingen. Uitgangspunt is dat de definitieve vaststelling in november 2022 gepubliceerd wordt, waarna de wijzigingen die tot aanpassing van het IKB-systeem van banken leiden op 1 april 2023 moeten zijn geïmplementeerd.

Ontdek gerelateerde artikelen