Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Nieuwe versie beoordelingskader toezicht naleving vereisten Beleidsregel Individueel Klantbeeld gepubliceerd

Nieuwsbericht Nederlandse Depositogarantie

DNB heeft een nieuwe versie van het beoordelingskader toezicht naleving vereisten Beleidsregel Individueel Klantbeeld gepubliceerd. Deze herziene versie van het beoordelingskader legt de normering vast voor 2024 en verder. 

Gepubliceerd: 20 december 2023

Toorop in de avond

Beoordelingskader 

Het beoordelingskader concretiseert het toezicht van DNB op de naleving van de vereisten in de Beleidsregel Individueel Klantbeeld (IKB). Het IKB is een gestandaardiseerd overzicht van alle deposito’s van een depositohouder, voorzien van de gegevens conform een datamodel dat door DNB is voorgeschreven. De Beleidsregel IKB beschrijft hoe een bank de administratie, procedures en maatregelen zodanig inricht dat zij voor de Nederlandse depositogarantie het IKB volledig, tijdig en juist kan samenstellen. Dit omvat de werking van het IKB-systeem, de aanlevertermijn van het IKB-bestand en de waarborging van de voorgeschreven gegevenskwaliteit. Het beoordelingskader geeft invulling aan de criteria en normering voor het monitoren en beoordelen van de naleving van de beleidsregel. DNB kan ingrijpen wanneer banken hier onvoldoende aan voldoen.  

Groeipad 

DNB heeft een groeipad vastgesteld voor de naleving van de beleidsregel voor de periode 2020 – 2023. De nieuwe versie van het beoordelingskader legt de normering vast voor 2024 en verder. De belangrijkste wijzigingen zijn de nieuwe normering voor datakwaliteit en het verduidelijken van enkele onderdelen van de verplichte toetsing van het IKB-systeem door de interne auditdienst en externe accountant van banken. 

Publicatie  

Deze herziene versie van het beoordelingskader is gepubliceerd op de pagina Individueel klantbeeld (dnb.nl)

Ontdek gerelateerde artikelen