Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Publicatie good practices fiscale integriteitsrisico’s

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 04 juli 2019

DNB publiceert de good practices fiscale integriteitsrisico’s bij cliënten van banken. Hierin heeft DNB de reacties uit de consultatie verwerkt.

In de periode maart tot april 2019 heeft DNB de gepubliceerde good practices fiscale integriteitsrisico’s bij cliënten van banken ter consultatie aangeboden. In deze consultatieperiode heeft DNB van verschillende banken en van de NVB waardevolle reacties op het consultatiedocument ontvangen. Verder heeft DNB tijdens twee rondetafelbijeenkomsten in maart 2019 de good practices besproken met de experts en bestuurders van banken. De uitkomsten van deze rondetafelbijeenkomsten en de ontvangen schriftelijke reacties heeft DNB verwerkt in het definitieve good practices document. Daarnaast heeft DNB een aantal algemene vragen over de good practices, zoals die naar voren kwamen in de consultatiereacties, nader toegelicht in het bijgevoegde document.

Good practices

Deze definitieve good practices bieden praktijkvoorbeelden van de identificatie van fiscale integriteitsrisico’s in de cliëntenportefeuille en hoe zich dit verhoudt tot de Integrity Risk Appetite. Ook zijn er praktische voorbeelden opgenomen van de wijze waarop banken vormgeven aan hun onderzoek naar individuele cliënten met verhoogde risico’s en hun transacties.

Vragen en contact

Voor inhoudelijke vragen over deze good practices kunt u contact opnemen met de betrokken toezichthouders van de afdeling Expertisecentrum Integriteitsstrategie:
Olivier Houppermans, email: o.t.l.c.houppermans@dnb.nl 
Axel Gospodinov, email: a.i.gospodinov@dnb.nl 

Ontdek gerelateerde artikelen