Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB & AFM Sanctiealert - Stand van zaken april 2021

Sanctiebericht

Gepubliceerd: 03 mei 2021

DNB & de AFM informeren u graag over de stand van zaken inzake Europese en nationale sancties. Dit nieuwsbericht beslaat de periode van 1 april 2021 tot en met 30 april 2021. Gedurende deze periode hebben zich wijzigingen voorgedaan aan de sanctieregimes inzake Somalië, organisaties ISIS (Da‘esh) en Al Qa‘ida, Iran, Centraal-Afrikaanse Republiek, Myanmar/Birma en Libië.

Somalië

Op 6 april 2021 is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen tegen sommige natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen, in het licht van de situatie in Somalië. Klik hier voor de uitvoeringsverordening.

 

ISIS (Da'esh) en Al Qaida

Op 10 april 2021 en 15 april 2021 is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen tegen ISIS (Da'esh) en Al Qaida en daarmee verbonden natuurlijke en rechtspersonen, entiteiten of lichamen. Klik hier en hier voor de uitvoeringsverordeningen.

 

Iran

Op 12 april 2021 is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, entiteiten en lichamen in verband met de situatie in Iran. Klik hier en hier voor de uitvoeringsverordeningen.

 

Centraal-Afrikaanse Republiek

Op 16 april 2021 en 29 april 2021 is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van de Centraal-Afrikaanse Republiek. Klik hier en hier voor de uitvoeringsverordeningen.

 

Myanmar/Birma

Op 19 april 2021 en 30 april 2021 is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Myanmar/Birma. Klik hier en hier voor de uitvoeringsverordeningen.

 

Libië

Op 24 april 2021 is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Libië. Klik hier voor de verordening.

 

 

Wat DNB instellingen moeten doen:


- Controleer of deze verordening van toepassing is (bijvoorbeeld op uw klanten, deelnemers of gedane beleggingen).
- Indien deze verordening van toepassing is, pas de geboden en verboden in de verordening direct toe: bevries de tegoeden en/of economische middelen en voorkom dat de tegoeden en/of economische middelen direct of indirect ter beschikking worden gesteld. Voorkom dat de verboden financiële diensten worden verleend.
- Meld de bevriezing direct aan DNB.
- Ingeval DNB vragen heeft naar aanleiding van uw melding, beantwoord deze direct.
- In bepaalde gevallen kan een 'hit' worden aangemerkt als ongebruikelijke transactie in de zin van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Zo ja, meld deze transactie dan ook bij de FIU-Nederland.
- Dit is een additionele nieuwsservice, instellingen behouden de verantwoordelijkheid om sanctiewetgeving tijdig en accuraat bij te houden en na te leven.

Als u vragen heeft, stel deze aan de juiste instantie. Nadere informatie hierover vindt u op Open Boek Toezicht.

 

Wat AFM instellingen moeten doen:


- Controleer of deze verordening van toepassing is. Bijvoorbeeld op uw cliënten, de wederpartij bij een financiële transactie of product of de financiële diensten die u verleent.
- Als deze verordening van toepassing is, pas dan de geboden en verboden in de verordening direct toe: bevries de tegoeden en/of economische middelen, voorkom dat de tegoeden en/of economische middelen direct of indirect ter beschikking worden gesteld en voorkom dat de verboden financiële diensten worden verleend.
- Meld de ‘hit’ direct door het formulier in te vullen en te sturen aan de AFM via meldingsanctiewet@afm.nl. Lees de instructies op de website van de AFM.
- Wanneer de AFM u vragen stelt naar aanleiding van uw melding, beantwoord deze dan direct. Ga ook na of de ‘hit’ kan worden aangemerkt als ongebruikelijke transactie in de zin van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Zo ja, meld deze transactie dan ook bij de FIU-Nederland.
- In bepaalde gevallen kan een ‘hit’ ook een incident zijn in de zin van artikel 1 Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen (BGfo). Ga na of dit het geval is. Zo ja, meld de ‘hit’ dan ook als incident bij de AFM.

Ontdek gerelateerde artikelen