Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Factsheet over tijdelijke regeling voor toeslagen in 2022 vanwege voorgenomen transitie

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 04 oktober 2022

Financieel expert kijkt op telefoon naar grafieken

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 15 juli 2022 een factsheet over de tijdelijke regeling voor toeslagverlening in 2022 gepubliceerd op haar Open Boek Toezicht.

Naar aanleiding van het verzetten van de beoogde inwerkingtreding van het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen (Wtp), waaronder het transitie-ftk, naar 1 januari 2023, heeft de Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen een tijdelijke regeling voor toeslagverlening ingevoerd. Op basis van deze regeling kunnen fondsen, als ze daarvoor kiezen, onder voorwaarden afwijken van de bestaande regels van de toekomstbestendige toeslagverlening vooruitlopend op de transitie naar de beoogde Wtp. Bij gebruik van deze regeling kan het gaan om toeslagverlening in 2022 of 2023, bepalend is dat het besluit over de toeslagverlening tussen 1 juli 2022 en 1 januari 2023 wordt genomen.

De factsheet gaat in op de voorwaarden die zijn verbonden aan het gebruik van de tijdelijke regeling. Fondsen die ervoor kiezen gebruik te maken van de tijdelijke regeling dienen aan deze voorwaarden in de regelgeving te voldoen. DNB kan in het kader van het toezicht op deze regelgeving fondsen verzoeken informatie aan te leveren ter onderbouwing van de naleving van de in regelgeving gestelde eisen. De AFM gaat in haar transitiebulletin in op de communicatie richting deelnemers, gewezen deelnemers, andere aanspraakgerechtigden en pensioengerechtigden.