Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Nieuw raamwerk voor contracyclische kapitaalbuffer

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 25 februari 2022

Zuidas nacht

De coronacrisis heeft de toegevoegde waarde laten zien van vrij te geven buffers bij banken. DNB gaat dit vormgeven met een 2% contracyclische kapitaalbuffer (CCyB) in een standaard risico-omgeving. Hiervoor heeft DNB het onderliggende raamwerk herzien. Na een consultatieperiode van 6 weken publiceert DNB nu de definitieve versie van het CCyB-raamwerk.

De coronacrisis heeft eens te meer de wenselijkheid van een direct vrij te geven kapitaalbuffer aangetoond. Met een contracyclische kapitaalbuffer van 2% in een standaard risico-omgeving beoogt DNB recht te doen aan de onzekerheid die inherent is aan het meten van cyclische systeemrisico’s. Daarnaast geeft een dergelijke buffer banken in economisch moeilijke tijden extra ruimte om verliezen op te vangen en de kredietverlening op peil te houden. Hierdoor zijn Nederlandse banken bij grote schokken beter in staat zijn om hun kernfunctie te blijven vervullen.

Tegen deze achtergrond heeft DNB haar CCyB-raamwerk herzien en voorgelegd ter consultatie. Het raamwerk maakt inzichtelijk hoe DNB de CCyB gaat inzetten in de toekomst en draagt daarmee bij aan de effectiviteit van macroprudentieel beleid. Na een consultatieperiode van 6 weken heeft DNB één reactie ontvangen van de Nederlandse Vereniging van Banken. Naar aanleiding van deze reactie heeft DNB verder verduidelijkt dat zij bij het loslaten van de buffer een periode zal communiceren waarin DNB verwacht de buffer niet te herstellen (zie hier). DNB publiceert nu de definitieve versie van haar raamwerk voor het bepalen van de CCyB. Op basis van dit raamwerk zal DNB voortaan de hoogte van de CCyB vaststellen.

Analytisch raamwerk voor het bepalen van de Contracyclische Kapitaalbuffer in Nederland

406KB PDF
Download Analytisch raamwerk voor het bepalen van de Contracyclische Kapitaalbuffer in Nederland

Ontdek gerelateerde artikelen