Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB consulteert herziene Contracyclische Kapitaalbuffer Raamwerk

Consultatie Toezicht

Gepubliceerd: 25 februari 2022

Consultatie Toezicht gesloten

Deze Consultatie Toezicht is afgesloten. Er kan niet meer worden gereageerd.

Op 7 december 2021 startte de consultatie van het “Herziene Contracyclische Kapitaalbuffer Raamwerk”. De consultatie eindigde op 18 januari 2022. DNB heeft naar aanleiding van de consultatie verduidelijkt dat zij bij het loslaten van de buffer ook zal aangeven wat de periode is waarin geen bufferverhoging verwacht wordt.

Achtergrond van de consultatie

De recente ervaring met de coronacrisis onderstreept de wenselijkheid van een direct vrij te geven kapitaalbuffer. Een dergelijke buffer geeft banken in economisch moeilijke tijden extra ruimte om verliezen op te vangen en de kredietverlening op peil te houden.

DNB heeft eerder (Overzicht Financiële Stabiliteit najaar 2021) aangegeven voornemens te zijn om voortaan een Contracyclische Kapitaalbuffer (CCyB) van 2% te hanteren in een standaard risico-omgeving. Daarmee wordt recht gedaan aan de inherente onzekerheid in het meten van cyclische systeemrisico’s. Om dit aangepaste beleid te kunnen uitvoeren, diende het analytisch raamwerk voor het vaststellen van de CCyB te worden aangepast.

Zoals eerder (maart 2020) aangegeven ziet DNB de CCyB in samenhang met overige kapitaaleisen voor banken. Om dubbeltellingen te voorkomen zal DNB bij het vaststellen van de P2G voor minder significante instellingen rekening houden met mogelijke overlap. Separaat zal DNB nog bezien in hoeverre de invoering van een CCyB verdere aanpassingen in de O-SII buffer voor significante instellingen rechtvaardigt.

Uitkomsten

Het herziene raamwerk is voorgelegd ter consultatie van 7 december 2021 tot 18 januari 2022. Er is één reactie binnengekomen bij De Nederlandsche Bank. Deze komt van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Naar aanleiding van de reactie van de NVB heeft DNB verder verduidelijkt dat ze bij het loslaten van de buffer een periode zal communiceren waarin DNB verwacht de buffer niet te verhogen. Daarbij zal DNB ook een justificatie geven voor deze periode. Een uitgebreidere reactie op de NVB is te vinden onderaan deze pagina. De consultatie is daarmee afgerond en voorts zal DNB het definitief vastgestelde raamwerk ter vaststelling van de CCyB in gebruik nemen.

Analytisch raamwerk voor het bepalen van de Contracyclische Kapitaalbuffer in Nederland

406KB PDF
Download Analytisch raamwerk voor het bepalen van de Contracyclische Kapitaalbuffer in Nederland

DNB response to the reactions received on the consultation of the new CCyB framework

106KB PDF
Download DNB response to the reactions received on the consultation of the new CCyB framework

Ontdek gerelateerde artikelen