Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Organisatiegegevens vrijgestelde betaaldienstverleners in Mijn DNB

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 15 november 2022

Man kijkt naar laptop

DNB geeft u inzicht in de gegevens die DNB over uw organisatie heeft, zoals bestuurders en contactpersonen.

Met ingang van 1 november 2022 is voor vrijgestelde betaaldienstverleners (aanbieders van betaaldiensten en elektronisch geld) de dienst Toezicht organisatiegegevens beschikbaar in Mijn DNB. Via deze dienst krijgt u inzicht in de gegevens die DNB over uw organisatie heeft vastgelegd, waaronder naam- en adresgegevens en contactpersonen. Ook biedt de dienst de mogelijkheid om bepaalde documenten voortaan digitaal aan te leveren.

Vrijgestelde betaaldienstverleners kunnen via de dienst Toezicht organisatiegegevens zelf hun gegevens wijzigingen, voor zover DNB deze gegevens niet zelf vastlegt of uit een derde bron haalt. Als bron voor het vestigings- en postadres gebruikt DNB bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel gegevens. Adreswijzigingen hoeven derhalve niet meer aan DNB te worden doorgegeven. Melding van de adreswijziging aan de Kamer van Koophandel volstaat. Het kan voorkomen dat de gegevens over uw organisatie in Mijn DNB onjuistheden bevatten of incompleet zijn. Graag willen we vrijgestelde betaaldienstverleners verzoeken om de eigen gegevens te controleren en indien nodig te wijzigen of aan te vullen.

Vanaf 1 november 2022 is het tevens voor vrijgestelde betaaldienstverleners mogelijk om de volgende documenten via Mijn DNB, dienst Toezicht organisatiegegevens, bij DNB aan te leveren:

  • Risicoanalyse operationele en beveiligingsrisico’s

Alle betaaldienstverleners zijn uit hoofde van de (herziene) richtlijn betaaldiensten (PSD2) verplicht om jaarlijks de risicoanalyse inzake operationele en beveiligingsrisico’s aan DNB te overleggen. Wij vragen vrijgestelde betaaldienstverleners de actuele risicoanalyse vóór 31 december 2022 via Mijn DNB, dienst Toezicht organisatiegegevens bij DNB aan te leveren.

Alle vrijgestelde betaaldienstverleners zullen tevens een brief van DNB ontvangen waarin bovenstaande aanvullend wordt toegelicht.

Vragen over dienst Toezicht organisatiegegevens

Als u technische vragen heeft over de dienst Toezicht organisatiegegevens kunt u een e-mail sturen aan dit-servicedesk@dnb.nl of per telefoon via 020 524 6111. U kunt natuurlijk ook een vraag stellen via de feedback functie. Meer informatie over Mijn DNB en de hiervoor benodigde eHerkenning kunt u vinden op DNB.nl