Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Aanvullende toelichting rapportage betaalinstellingen

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 18 januari 2023

Aanvullende toelichting rapportage betaalinstellingen

Om betaalinstellingen te helpen om hun financiële rapportages beter in te dienen, komen wij met een aanvullende toelichting.  

Zoals aangekondigd in de toezichtkalender voor instellingen, besteden wij in 2023 extra aandacht aan het verbeteren van de datakwaliteit van de financiële rapportages.  

Om instellingen te ondersteunen bij het verbeteren van de datakwaliteit, hebben wij aanvullende toelichting in de COREP en FINREP formulieren opgenomen bij een aantal belangrijke rapportagevelden. U vindt de toelichting op de informatiepagina voor toezichtrapporteurs voor betaalinstellingen en elektronischgeldinstellingen op dnb.nl. 

Extra aandacht voor veel gemaakte fouten 

Graag vragen wij uw aandacht voor de meest voorkomende kwaliteitsproblemen in de financiële rapportages.  

  • Bepaalde aftrekposten (zoals immateriële activa) dienen te worden toegepast in de berekening van het toetsingsvermogen. 
  • Het betaalvolume vormt een grondslag voor de solvabiliteitseis en dient correct te worden gerapporteerd. 
  • Cijfers in de financiële rapportages mogen niet significant afwijken van de jaarrekening. Bij een significante afwijking vragen wij u een herrapportage te doen. 

Wij zullen de aankomende financiële rapportages op bovenstaande en andere punten beoordelen. Graag wijzen wij u erop, dat u na het inleveren van de rapportage een validatierapport kunt downloaden, waarin mogelijke rapportagefouten en blokkerende validatiefouten worden weergegeven. 

De uiterste inzenddatum voor de COREP en FINREP rapportages is 10 februari, 23:59u. De aanlevering van de rapportage is voltooid, als de validatie geen blokkerende fouten heeft opgeleverd en de status op “voldaan” staat. 

Ontdek gerelateerde artikelen