Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Benchmarkexercitie beloningen 2023

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 19 mei 2023

Wandelen op straat

Jaarlijks voert DNB samen met de Europese Bankautoriteit (EBA) benchmarkexercities uit over de beloningen bij banken. Deze benchmarks voert DNB uit aan de hand van EBA-richtsnoeren. Vanaf 31 december 2022 zijn nieuwe richtsnoeren van toepassing met – voor de benchmarks in 2023 – een aangepaste tijdslijn en twee nieuwe data-uitvragen.  

Herziene richtsnoeren

De volgende herziene richtsnoeren zijn per 31 december 2022 van kracht: 

 1. Richtsnoeren inzake de benchmarkexercities voor beloningspraktijken, het beloningsverschil tussen mannen en vrouwen en goedgekeurde hogere percentages overeenkomstig Richtlijn 2013/36/EU 
 2. Richtsnoeren inzake het verzamelen van gegevens over grootverdieners overeenkomstig Richtlijn 2013/36/EU en Richtlijn (EU) 2019/2034

Nieuwe data-uitvragen 

De herziene Richtsnoeren inzake de benchmarkexercities schrijven – naast de reeds bestaande uitvraag inzake beloningspraktijken – twee nieuwe data-uitvragen voor over het beloningsverschil tussen mannen en vrouwen en over goedgekeurde hogere percentages.

De uitvraag over beloningsverschil zal voor het eerst in 2024 worden uitgevraagd, en zal daarna elke drie jaar worden uitgevraagd om de implementatie en voortgang van genderneutrale beloning te monitoren.  

De uitvraag over goedgekeurde hogere percentages zal voor het eerst in 2023 worden uitgevraagd, en daarna elke twee jaar. Deze uitvraag is gericht op alle instellingen die, conform artikel 94, lid 1, punt g), ii) van Richtlijn 2013/36/EU (CRD) de goedkeuring van hun aandeelhouders hebben om een verhouding tussen de variabele en vaste beloningscomponenten (uitgedrukt als percentage) toe te passen die hoger is dan 100%. 

Tijdslijnen 2023 

De tijdslijnen voor het aanleveren van de data voor de benchmarkexercitie wijken in 2023 af van de gebruikelijke tijdslijnen. De volgende tijdslijnen gelden voor 2023: 

 • Uitvraag beloningsverschil:
 • Uitvraag beschikbaar: 1 juli 2023
 • Deadline aanleveren data: 31 augustus 2023

 • Uitvraag goedgekeurde hogere percentages:
 • Uitvraag beschikbaar: 1 juli 2023
 • Deadline aanleveren data: 31 augustus 2023

 • Uitvraag gegevens over grootverdieners:
 • Uitvraag beschikbaar: 1 juli 2023
 • Deadline aanleveren data: 31 augustus 2023

 • Uitvraag Aangewezen medewerkers:
 • Uitvraag beschikbaar: 1 juli 2023
 • Deadline aanleveren data: 31 augustus 2023

Ontdek gerelateerde artikelen