Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Consultatie Q&A RvC bij betaalinstellingen en elektronischgeldinstellingen

Nieuwsbericht toezicht

Stakeholders en marktpartijen kunnen tot en met 27 november 2023 reageren op de Q&A raad van commissarissen (RvC) bij betaalinstellingen en elektronischgeldinstellingen (egi’s).

Gepubliceerd: 16 oktober 2023

Overleg

Met deze Q&A geeft DNB antwoord op de vraag onder welke omstandigheden een RvC bij een betaalinstelling en egi noodzakelijk kan zijn voor het waarborgen van een beheerste bedrijfsvoering en een evenwichtige en adequate organisatiestructuur.

Reageren?

U kunt reageren tot en met 27 november 2023. Reacties op de consultatie kunt u sturen aan consultatie@dnb.nl onder vermelding van ‘Consultatie Q&A raad van commissarissen bij betaalinstellingen en elektronischgeldinstellingen’. Als u ons in uw mail toestemming  geeft, zullen wij uw reactie onder vermelding van uw naam en/of functie publiceren. Zonder deze toestemming publiceren we alleen de inhoud van uw reactie en, waar van toepassing, de naam van de organisatie. Dus zonder vermelding van uw naam en/of functie. Intrekking van uw toestemming kunt u ook aan consultatie@dnb.nl mailen en doet niet af aan de rechtmatigheid van de publicatie van uw naam en/of functie tot aan die intrekking.

Meer informatie over verwerking van persoonsgegevens door DNB en uw rechten onder AVG vindt u in de privacy note.

Vaststelling en publicatie beleidsuiting

Na ontvangst, weging en verwerking van de consultatiereacties zal DNB een besluit nemen over de vaststelling en publicatie van een definitieve versie van de geconsulteerde beleidsuiting. DNB communiceert over de uitkomsten van de consultatie op dnb.nl, waaronder een feedbackstatement waarin DNB (geaggregeerd) ingaat op de ingediende reacties. Ook publiceert DNB in beginsel de inhoud van de binnengekomen consultatiereacties op de website van DNB, waar van toepassing inclusief naam van de organisatie. Indien indieners expliciet toestemming hebben verleend, zal DNB de consultatiereacties publiceren inclusief de naam en/of functie van de indiener.

Q&A Raad van Commissarissen bij betaalinstellingen en elektronischgeldinstellingen

123KB PDF
Download Q&A Raad van Commissarissen bij betaalinstellingen en elektronischgeldinstellingen