Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB publiceert de Good Practice beheersing inflatierisico verzekeraars samen met het feedbackstatement

Nieuwsbericht toezicht

In de periode 24 juli 2023 tot en met 15 september 2023 heeft DNB de gepubliceerde good practice bij verzekeraars ter consultatie aangeboden. In deze consultatieperiode heeft DNB waardevolle reacties op het consultatiedocument ontvangen. Deze reacties hebben op enkele onderdelen geleid tot wijzigingen. De ontvangen schriftelijke reacties heeft DNB verwerkt in de definitieve good practice. Op 13 november is de definitieve Good Practice met een feedbackstatement gepubliceerd.  In het feedbackstatement wordt ingegaan op de ontvangen consultatiereacties. Beide documenten zijn hier te vinden.

Gepubliceerd: 14 november 2023

Toorop

Good Practice

De Good Practice heeft als doel om de onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) staande verzekeraars handvatten te bieden bij de beheersing van het inflatierisico. Het inflatierisico voor verzekeraars is het risico op verliezen of op een ongunstige verandering in de financiële situatie als gevolg van de impact van inflatie op de (markt)waardering van activa en verplichtingen.

Vragen

Voor vragen kunt u contact opnemen met DNB via consultatie@DNB.nl. Vermeld in de onderwerpregel “Good Practice beheersing inflatierisico verzekeraars”.

Ontdek gerelateerde artikelen