Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Terugkoppeling onderzoek marktrisico handelaren eigen rekening

Nieuwsbericht toezicht

Medio januari 2023 is DNB een onderzoek gestart naar marktrisico bij een aantal onder toezicht staande handelaren voor eigen rekening. Het doel van dit onderzoek was om inzicht te verkrijgen in het rapportage- en beheersingskader voor marktrisico. De deelnemende instellingen ontvangen een individuele terugkoppeling, dit nieuwsbericht voor de sector gaat in op de generieke resultaten en aandachtspunten vanuit het onderzoek.

Gepubliceerd: 24 juli 2023

Station Zuid-as schemering

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat voor handelaren voor eigen rekening (hierna: HER) de eigenvermogensvereisten voor het grootste deel uit de marktrisicovereisten bestaan. Het onderzoek heeft ook uitgewezen dat HER’s doorgaans een substantiële kapitaalbuffer boven de minimumvereisten aanhouden. Deze buffer wordt niet noodzakelijk aangehouden voor het absorberen van verliezen, maar vanwege de handelsmogelijkheden die volatiele markten bieden.

Het belang van het intraday/real-time bewaken van het kapitaalvereiste voor marktrisico is evident. Het kapitaalvereiste dat voortvloeit uit de IFR is echter gebaseerd op de posities aan het einde van het kwartaal terwijl de sterk geautomatiseerde algoritmische handelaren het grootste deel van hun risico’s gedurende de handelsdag lopen. Artikel 9 van de IFR stelt dat beleggingsondernemingen te allen tijde aan de kapitaalvereisten moeten voldoen en daarom wordt regelmatige controle van de blootstelling aan marktrisico’s tijdens het handelen als noodzakelijke good practice beschouwd.

Naar aanleiding van dit onderzoek wil DNB alle onder toezicht staande instellingen nogmaals wijzen op het belang van datakwaliteit. Data is namelijk een cruciaal middel voor goed en efficiënt toezicht. DNB constateert nog te vaak fouten in de prudentiële rapportages en roept daarom alle beleggingsondernemingen en beheerders (nogmaals) op om hier aandacht aan te besteden. Zie hiervoor ook het eerder gepubliceerde nieuwsbericht.

Ontdek gerelateerde artikelen