Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Uitvraag rentebenchmarks en feedback rapport AFM/DNB

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 23 december 2021

Autoriteit Financiele Markten Gebouw

DNB en de AFM doen een uitvraag bij financiële instellingen over de transitie naar alternatieve rentebenchmarks.

Met de uitvraag krijgen DNB en de AFM inzicht in de voortgang van de transitie bij financiële instellingen. Een selectie van banken (die onder direct toezicht van DNB vallen), pensioenfondsen, vermogensbeheerders en verzekeraars neemt deel aan deze halfjaarlijkse uitvraag. Alle betrokken instellingen zijn hiervan op de hoogte gesteld. De aanleverdeadline is 23 februari 2022.

Transitie

Op 1 januari 2022 eindigt voor de meeste rentebenchmarks de transitie van Interbank Offered Rates (IBORs) naar alternatieve rentebenchmarks. Enkel USD LIBOR krijgt voor een aantal looptijden verder uitstel tot in ieder geval 1 juli 2023. De aanleiding van de transitie is de manipulatie van diverse rentebenchmarks en de verminderde liquiditeit van sommige onderliggende (ongedekte) markten.

De vervolg-uitvraag maakt gebruik van een nieuw template. Zo hoeft “Section A”, contracten met een looptijd tot 1 januari 2022, niet langer te worden ingevuld en is het aantal kwalitatieve vragen ingekort. Het template is terug te vinden op Open Boek Toezicht, waar ook meer informatie over de uitvraag is vastgelegd. 

Feedback rapport H1 2021

De data van de H1 2021 uitvraag laten zien dat het merendeel van de contracten is voorzien van een terugvaloptie. Sommige instellingen moeten nog het nodige werk verrichten om dit tijdig in te regelen voor alle contracten. Het aantal instellingen waarvoor dit geldt is wel verder afgenomen. Verder wordt benadrukt dat het gebruik van terugvalopties tot operationele risico’s leidt, omdat mogelijk niet alle systemen gereed zijn om de automatische aanpassing van contracten te verwerken. Tot slot wordt opgemerkt dat niet alle instellingen voldoende actie ondernemen om klanten te informeren over de transitie en de implicaties die het heeft. Het feedback rapport is hier terug te lezen.