Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Wwft-verplichting verhuurders van safes

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 24 februari 2020

Banken die safes verhuren en niet-bancaire ondernemingen die in hoofdzaak hun bedrijf maken van de verhuur van safes (hierna gezamenlijk: verhuurders van safes) vallen in Nederland onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (hierna: Wwft). Op grond van de Wwft zijn zij als poortwachter daarom verplicht om integriteitsrisico’s in beeld te hebben en adequaat te mitigeren, adequaat cliëntonderzoek uit te voeren, adequaat de transacties van haar cliënten te monitoren en ongebruikelijke transacties onverwijld te melden bij de FIU-NL. Hiermee dient te worden voorkomen dat de dienstverlening wordt gebruikt voor witwassen of het financieren van terrorisme.

Nieuwsbericht

De Nederlandsche Bank is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van deze verplichtingen door banken en andere verhuurders van safes en heeft in 2019 onderzoeken uitgevoerd bij verschillende instellingen. Uit deze onderzoeken komt naar voren dat in de sector over het algemeen onvoldoende bekendheid is met de Wwft-vereisten. Zo zijn verschillende tekortkomingen geconstateerd op het gebied van de SIRA, beleid en procedures, de governance, het cliëntenonderzoek, cliëntenmonitoring en het melden van ongebruikelijke transacties bij de FIU.

Uit de gesprekken met instellingen en de bevindingen uit de onderzoeken is gebleken dat behoefte bestaat aan nadere guidance over de wijze waarop verhuurders van safes de Wwft-vereisten dienen te implementeren. Om hieraan tegemoet te komen heeft DNB een Q&A opgesteld met specifieke uitgangspunten voor verhuurders van safes die niet zijn uitgewerkt in de Leidraad. Met de Q&A wil DNB de bewustwording in de sector omtrent de Wwft-verplichtingen vergroten en de implementatie van de wettelijke vereisten verduidelijken.

De Q&A is zowel bedoeld voor niet-bancaire als bancaire verhuurders van safes en is te vinden via onderstaande link.

Ontdek gerelateerde artikelen