Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Q&As en Good Practices Wwft

De Nederlandsche Bank heeft op 8 mei 2024 een nieuw document gepubliceerd dat financiële instellingen praktische handvatten geeft bij de vervulling van hun rol als poortwachter ter bescherming van de sector tegen financieel economische criminaliteit. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is de risicogebaseerde benadering.

Ten opzichte van de oude DNB Leidraad Wwft en Sw (versie 2020) wordt er in de nieuwe beleidsuiting ‘de Q&As en Good Practices Wwft’ door middel van Q&As en Good Practices meer aandacht besteed aan de manieren waarop instellingen invulling kunnen geven aan de risicogebaseerde benadering. Dit is onder meer terug te zien in de Q&As over de omgang met hoogrisicolanden en PEPs en bij de good practices over identificatie en verificatie van (pseudo-)UBOs bij laag en hoog risico. Daarnaast is er aandacht voor het fenomeen van de-risking.

De Q&As en Good Practices Wwft beogen bij te dragen aan het schoon houden van de financiële sector dankzij een effectievere en efficiëntere aanpak van financieel-economische criminaliteit. Bovendien ondersteunt deze uiting het voorkomen dat te strenge controles leiden tot het onnodig hinderen of weigeren van klanten.

De uiting geeft een praktische uitleg en voorbeelden over de toepassing van de verplichtingen die op poortwachters rusten. Bijvoorbeeld over wat te doen bij klanten waar het risico juist laag is. Het uitgangspunt is hierbij dat instellingen minder doen waar dat kan en meer waar dat nodig is. Dit moet instellingen ruimte geven om de focus te leggen op die klanten waar de risico's het hoogst zijn. Hierbij wordt ook stilgestaan bij andere onderwerpen, zoals het toepassen van innovatieve technieken.