Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Aandachtspunten met betrekking tot het vastekostenvereiste

Nieuwsbericht toezicht

DNB maakt instellingen attent op enkele specifieke regels met betrekking tot het vastekostenvereiste, te weten: de aftrek met betrekking tot vergoedingen voor verbonden agenten, managementvergoedingen en personeelsbonussen. Ook is de informatie in Open Boek Toezicht in het kader van het vastekostenvereiste aangepast.

Gepubliceerd: 10 april 2024

Kantooromgeving

Vergoedingen (fees) voor verbonden agenten kunnen volledig worden afgetrokken. Voor de inwerkingtreding van de IFR en de IFD was dit gemaximeerd tot 65%.

De aftrek van de managementvergoeding en personeelsbonussen is door de inwerkingtreding van de IFR en de IFD aangescherpt. Deze moeten nu volledig afhankelijk zijn van de nettowinst voordat aftrek mag plaatsvinden. Voor bonussen geldt uiteraard dat deze ook moeten voldoen aan de eisen die de IFD en de AFM inzake het beloningsbeleid hieraan stellen.

De Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/1455, bevat een aanvullende lijst met mogelijke aftrekposten, bijvoorbeeld rente die wordt betaald aan klanten over cliëntgelden, mits er geen enkele verplichting bestaat om dergelijke rente te betalen. Deze verordening biedt ook verdere toelichting op het begrip 'wezenlijke verandering', zoals voorgeschreven in artikel 13, tweede lid van de IFR. Het gaat dan om een verandering van de bedrijfsactiviteiten die resulteert in een toename of afname van 30% of meer van de geraamde vaste kosten, of een verandering van 2 miljoen euro of meer in de eigenvermogensvereisten van de onderneming voor het lopende jaar.

Verder wijst DNB erop dat eenmalige kosten uit hoofde van ongewone activiteiten enkel aftrekbaar zijn als deze daadwerkelijk eenmalig zijn en niet tot de reguliere (beheers)activiteiten van de onderneming behoren. Bijvoorbeeld kosten in het kader van marketing, personeelsbijeenkomsten en de uitbreiding van uw vergunning, zijn kosten die betrekking hebben op reguliere activiteiten en kunnen niet afgetrokken worden.

Om meer te weten te komen en de vernieuwde informatie te bekijken, kunt u de bijgewerkte pagina raadplegen via de volgende link: Berekening vastekosteneis (dnb.nl).