Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Belangenverstrengeling bij verzekeraars: vijf aandachtspunten voor een integere bedrijfsvoering

Nieuwsbericht toezicht

DNB heeft in 2023 onderzocht in welke mate verzekeraars het risico op belangenverstrengeling beheersen. In deze onderzoeken is bekeken of de betreffende instellingen hun bedrijfsvoering hiervoor goed hebben ingericht. In dit bericht delen wij graag de uitkomsten van deze onderzoeken.

Gepubliceerd: 19 april 2024

Man en vrouw schudden elkaar de hand.

Recente incidenten in de financiële sector tonen aan dat belangenverstrengeling een ernstig integriteitsrisico vormt en kan resulteren in een complex netwerk van wederzijdse gunsten tussen individuen. Dit kan leiden tot twijfel aan de betrouwbaarheid van de besluitvorming of van de personen die daaraan deelnemen. Bovendien kan de instelling financiële en reputatieschade oplopen, waardoor ook de verzekerden uiteindelijk financieel benadeeld kunnen worden. DNB acht het daarom van belang dat onder toezicht staande instellingen maatregelen nemen om (de schijn van) belangenverstrengeling tegen te gaan, zoals voorgeschreven door de Wet op het financieel toezicht.

Themaonderzoeken

DNB heeft twee themaonderzoeken uitgevoerd om vast te stellen hoe verzekeraars het risico op belangenverstrengeling hebben geïdentificeerd en beheerst. In het eerste onderzoek is bij 25 verzekeraars gekeken naar de opzet en het bestaan van de integere bedrijfsvoering. Het tweede onderzoek richtte zich op een selectie van deze verzekeraars. Hierbij is de werking van de integere bedrijfsvoering beoordeeld met betrekking tot het voorkomen van belangenverstrengeling bij sponsoring en/of donaties.

De onderzoeken lieten zien dat op de volgende vijf gebieden voor veel verzekeraars nog winst te boeken valt:

  • De diepgang van de risicoanalyse
  • De gerichtheid en concreetheid van het integriteitsbeleid
  • De volledigheid en actualiteit van het register van nevenfuncties
  • De werking van beheersmaatregelen in de praktijk
  • De onafhankelijk controle op de beheersing van het risico op belangenverstrengeling

In de bijlage die u onderaan dit nieuwsbericht kunt downloaden, delen we een aantal generieke observaties en bevindingen die uit bovengenoemde onderzoeken naar voren zijn gekomen zodat alle verzekeraars hier kennis van kunnen nemen. Naar aanleiding van het eerste onderzoek hebben de betrokken verzekeraars een algemene terugkoppeling ontvangen. De verzekeraars die deelnamen aan het tweede onderzoek hebben een individuele terugkoppeling ontvangen met de bevindingen.

Uitkomsten themaonderzoeken belangenverstrengeling bij verzekeraars

111KB PDF
Download Uitkomsten themaonderzoeken belangenverstrengeling bij verzekeraars

Ontdek gerelateerde artikelen