Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Beperkt verlies op WGA-ERD in 2022 door tegenvallende resultaten recente schadejaren

In 2023 heeft DNB opnieuw onderzoek gedaan naar de verzekeringen voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten eigenrisicodragerschap (WGA-ERD) op basis van de cijfers per einde 2022.

Gepubliceerd: 05 juni 2024

Kantooromgeving

WGA-ERD Verzekering

Bij de WGA zijn werkgevers zelf verantwoordelijk voor de uitbetaling van een uitkering aan arbeidsongeschikte medewerkers. Ze kunnen dit risico verzekeren bij een verzekeraar.

Premiestijging lijkt afgevlakt

Na de initiële verliezen in de eerste jaren na de introductie van WGA-ERD verzekeringen in 2006, was er gedurende het afgelopen decennium in de WGA-ERD markt een trend van stijgende premievolumes en een dalend aantal verzekerde werknemers. Hierdoor steeg de gemiddelde premie per verzekerde werknemer. De groei van de gemiddelde premie per verzekerde werknemer lijkt in recente jaren afgevlakt. Ook in 2022 was er geen wezenlijke verandering in de gemiddelde premie per verzekerde werknemer. In dit jaar is het aantal verzekerden gestopt met dalen en is er zelfs sprake van een lichte stijging.

Beperkt verzekeringstechnisch verlies in 2022

Gedurende de boekjaren 2011-2013 hebben verzekeraars grote verliezen geleden op hun WGA-ERD portefeuilles. In de boekjaren daarna is het technische resultaat verbeterd. Van 2015 tot en met 2021 was het technisch resultaat positief. Sinds boekjaar 2020 daalt het sectorbrede resultaat. In 2022 was dit voor het eerst weer licht negatief, als gevolg van negatieve resultaten op recente schadejaren (sinds 2020). Verzekeraars verwachten over 2023 weer een licht positief resultaat.

Ontdek gerelateerde artikelen